Phác Đồ Điều Trị Bệnh Phụ Sản - Bệnh Viện Từ Dũ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THAI NGOÀI TỬ CUNG Vì sức khỏe cộng đồng 210
ĐIỀU KIỆN, KỸ THUẬT PHÁ THAI BẰNG THUỐC ĐẾN HẾT 9 TUẦN Vì sức khỏe cộng đồng 841
RUBELLA VÀ THAI KỲ Vì sức khỏe cộng đồng 1213
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH VÀ MÃN KINH Vì sức khỏe cộng đồng 142
PHÁC ĐỒ KỸ THUẬT PHÁ THAI BẰNG THUỐC TỪ 13 ĐẾN HẾT 22 TUẦN Vì sức khỏe cộng đồng 161
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG THAI KỲ Vì sức khỏe cộng đồng 121
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM SINH DỤC DO HERPES Vì sức khỏe cộng đồng 139
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG Vì sức khỏe cộng đồng 165
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH NỘI MẠC TỬ CUNG Vì sức khỏe cộng đồng 113
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TRONG THAI KỲ Vì sức khỏe cộng đồng 199
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THAI BÁM Ở SẸO MỔ LẤY THAI Vì sức khỏe cộng đồng 138
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỞ EO TỬ CUNG Vì sức khỏe cộng đồng 132
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG Vì sức khỏe cộng đồng 141
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHĂM SÓC CHUNG HẬU PHẪU Vì sức khỏe cộng đồng 108
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHUYỂN DẠ SINH NON Vì sức khỏe cộng đồng 148
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BÍ TIỂU SAU SINH MỔ Vì sức khỏe cộng đồng 115
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ NGÔI BẤT THƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 117
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SA CÁC TẠNG VÙNG CHẬU Vì sức khỏe cộng đồng 120
PHÁ THAI ĐẾN HẾT 12 TUẦN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT CHÂN KHÔNG Vì sức khỏe cộng đồng 105
PHÁ THAI TỪ TUẦN THỨ 13 ĐẾN HẾT TUẦN THỨ 18 BẰNG PHƯƠNG PHÁP NONG VÀ GẮP Vì sức khỏe cộng đồng 93
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO Vì sức khỏe cộng đồng 118
NGUYÊN NHÂN, PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RONG KINH RONG HUYẾT Vì sức khỏe cộng đồng 95
NGHIỆM PHÁP LỌT NGÔI CHỎM Vì sức khỏe cộng đồng 83
KỸ THUẬT, XỬ TRÍ THAI LƯU ĐẾN HẾT 12 TUẦN Vì sức khỏe cộng đồng 102
KỸ THUẬT ĐẶT VÀ THÁO DỤNG CỤ TỬ CUNG (DCTC) Vì sức khỏe cộng đồng 113
KỸ THUẬT XỬ TRÍ TÍCH CỰC GIAI ĐOẠN 3 CHUYỂN DẠ Vì sức khỏe cộng đồng 117
KỸ THUẬT GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG PHẪU THUẬT CẮT TC NGẢ ÂM ĐẠO Vì sức khỏe cộng đồng 97
KỸ THUẬT GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG MỔ LẤY THAI Vì sức khỏe cộng đồng 126
KỸ THUẬT GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ Vì sức khỏe cộng đồng 117
KỸ THUẬT GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN TRONG MỔ LẤY THAI Vì sức khỏe cộng đồng 107
KỸ THUẬT GIẢM THAI Vì sức khỏe cộng đồng 104
KHÁM THAI Vì sức khỏe cộng đồng 106
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG BỔ SUNG LH TRONG KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Vì sức khỏe cộng đồng 101
CHỈ ĐỊNH SINH THIẾT GAI NHAU/CHỌC ỐI Vì sức khỏe cộng đồng 96
CHĂM SÓC ỐNG DẪN LƯU Vì sức khỏe cộng đồng 109
CHĂM SÓC HẬU PHẪU CẮT TỬ CUNG NGẢ ÂM ĐẠO Vì sức khỏe cộng đồng 99
XỬ TRÍ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG Vì sức khỏe cộng đồng 113
XỬ TRÍ BĂNG HUYẾT TRONG VÀ SAU KHI HÚT THAI Vì sức khỏe cộng đồng 121
THĂM KHÁM VÀ XỬ TRÍ NGÔI THAI BẤT THƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 133
SỐT SAU MỔ LẤY THAI Vì sức khỏe cộng đồng 129
SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TIẾT DỊCH ÂM ĐẠO Vì sức khỏe cộng đồng 108
SƠ ĐỒ CHẤM DỨT THAI KỲ TUỔI THAI TỪ 23 - 27 TUẦN Vì sức khỏe cộng đồng 101
SƠ ĐỒ CHẤM DỨT THAI KỲ TUỔI THAI TỪ 18 - 22 TUẦN Vì sức khỏe cộng đồng 163
SƠ ĐỒ CHẤM DỨT THAI KỲ THAI TỪ 13 - 18 TUẦN BẰNG THUỐC Vì sức khỏe cộng đồng 112
SƠ ĐỒ CHẤM DỨT THAI KỲ THAI TỪ 13 - 18 TUẦN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NONG GẮP Vì sức khỏe cộng đồng 102
SPECT TƯỚI MÁU CƠ TIM GẮNG SỨC (STRESS) VỚI 201Tl Vì sức khỏe cộng đồng 119
PÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THAI TRỨNG - UNG THƯ NGUYÊN BÀO NUÔI Vì sức khỏe cộng đồng 120
PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM ĐỐI VỚI SẢN PHỤ BỊ BỆNH HẸP VAN 2 LÁ Vì sức khỏe cộng đồng 113
PHÒNG BỆNH, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHUYỂN DẠ SINH NON Vì sức khỏe cộng đồng 105
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỌA SẨY THAI, SẨY THAI 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ (< 14 TUẦN) Vì sức khỏe cộng đồng 107
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO DO TRICHOMONAS Vì sức khỏe cộng đồng 109
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO DO THIẾU NỘI TIẾT Vì sức khỏe cộng đồng 107
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO DO NẤM Vì sức khỏe cộng đồng 140
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM CỔ TỬ CUNG Vì sức khỏe cộng đồng 97
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH HẠ CAM Vì sức khỏe cộng đồng 107
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN SÙI MÀO GÀ SINH DỤC (MỤN CÓC SINH DỤC) Vì sức khỏe cộng đồng 107
NGUYÊN NHÂN ĐIỀU TRỊ BĂNG HUYẾT SAU SINH Vì sức khỏe cộng đồng 122
GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ TỦY SỐNG - NGOÀI MÀNG CỨNG KẾT HỢP Vì sức khỏe cộng đồng 113
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM VÙNG CHẬU Vì sức khỏe cộng đồng 142
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT SAU MỔ Vì sức khỏe cộng đồng 90
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THỦNG TỬ CUNG TRONG KHI HÚT THAI HOẶC NẠO SINH THIẾT Vì sức khỏe cộng đồng 100
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THAI CHẾT LƯU ĐẾN HẾT 12 TUẦN Vì sức khỏe cộng đồng 111
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SÓT NHAU SÓT THAI Vì sức khỏe cộng đồng 110
CÁC PHÁC ĐỒ KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG Vì sức khỏe cộng đồng 154
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG TRONG THAI KỲ Vì sức khỏe cộng đồng 125
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG Vì sức khỏe cộng đồng 125
CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ, BIẾN CHỨNG NHAU TIỀN ĐẠO Vì sức khỏe cộng đồng 140
CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ NHAU BONG NON Vì sức khỏe cộng đồng 94
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG Vì sức khỏe cộng đồng 100
CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH Vì sức khỏe cộng đồng 104
CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG SAU MỔ Vì sức khỏe cộng đồng 90

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám