Phác Đồ Điều Trị Bệnh Tim Mạch, Phổi - Viện Tim TP.HCM

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỆNH LÝ VAN BA LÁ MẮC PHẢI Vì sức khỏe cộng đồng 1722
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP KHẨN TRƯƠNG TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU Vì sức khỏe cộng đồng 3262
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U NHẦY NHĨ TRÁI Vì sức khỏe cộng đồng 1553
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THÔNG LIÊN THẤT Vì sức khỏe cộng đồng 166
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT HẸP ĐỘNG MẠCH PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 176
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BỆNH UÝ KÊNH NHĨ THẤT BÁN PHẦN Vì sức khỏe cộng đồng 165
XÂY DỰNG TIÊU CHÍ LÀM GIẢM VIÊM TRUNG THẤT SAU PHẪU THUẬT TIM HỞ Vì sức khỏe cộng đồng 107
TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM VÀ CHÈN ÉP TIM CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 130
TIÊU CHUẨN BỆNH NHÂN RA KHỎI HỒI SỨC Vì sức khỏe cộng đồng 108
THÔNG TIM ĐO KHÁNG LỰC MẠCH MÁU Vì sức khỏe cộng đồng 107
THÔNG LIÊN NHĨ Vì sức khỏe cộng đồng 82
THIẾT LẬP HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ Vì sức khỏe cộng đồng 104
SIÊU ÂM VAN HAI LÁ CHO PHẪU THUẬT TIM Vì sức khỏe cộng đồng 76
PHÌNH ĐỘNG MẠCH VÀNH Vì sức khỏe cộng đồng 83
PHÌNH XOANG VALSALVA Vì sức khỏe cộng đồng 92
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Vì sức khỏe cộng đồng 120
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN Vì sức khỏe cộng đồng 89
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN Vì sức khỏe cộng đồng 99
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN Vì sức khỏe cộng đồng 84
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 80
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHỊP TIM NHANH Vì sức khỏe cộng đồng 101
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHỊP TIM CHẬM Vì sức khỏe cộng đồng 89
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KIỂM SOÁT ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH Vì sức khỏe cộng đồng 113
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 109
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HẸP VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 92
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HUYẾT KHỐI VAN CƠ HỌC Vì sức khỏe cộng đồng 84
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ SỬ DỤNG KHÁNG ĐÔNG TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ NGOẠI TIM MẠCH Vì sức khỏe cộng đồng 83
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Vì sức khỏe cộng đồng 102
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH THƯỜNG GẶP Vì sức khỏe cộng đồng 86
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HỞ VAN HAI LÁ Vì sức khỏe cộng đồng 92
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ BỆNH MÀNG NGOÀI TIM Vì sức khỏe cộng đồng 93
PHÁC ĐỒ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI Vì sức khỏe cộng đồng 79
PHÁC ĐỒ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH CHỦ Vì sức khỏe cộng đồng 75
NỐI TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN HOẶC HAI TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN VÀO ĐỘNG MẠCH PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 83
NGHẼN ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI Vì sức khỏe cộng đồng 91
KÊNH NHĨ THẤT THỂ TOÀN PHẦN Vì sức khỏe cộng đồng 62
KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG NGHIÊN CỨU NICE - SUGAR Vì sức khỏe cộng đồng 101
KHUYẾN CÁO XỬ TRÍ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN (JACC/AHA 2013) Vì sức khỏe cộng đồng 169
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 79
DÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH Vì sức khỏe cộng đồng 94
CÁC ĐƯỜNG MỞ NGỰC TRONG PHẪU THUẬT TIM MẠCH - LỒNG NGỰC Vì sức khỏe cộng đồng 82
CHỈ ĐỊNH SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 79
CHỈ ĐỊNH CHỤP MẠCH VÀNH Vì sức khỏe cộng đồng 99
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HẸP VAN HAI LÁ Vì sức khỏe cộng đồng 82
CHẨN ĐOÁN, PHẪU THUẬT HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (MẮC PHẢI ) Vì sức khỏe cộng đồng 82
CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT TIM Vì sức khỏe cộng đồng 94
BỆNH VIÊM ĐỘNG MẠCH TAKAYASU VÀ VIÊM ĐỘNG MẠCH TẾ BÀO KHỔNG LỒ Vì sức khỏe cộng đồng 74
BỆNH LÝ ĐA VAN PHỐI HỢP Vì sức khỏe cộng đồng 103

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám