Phác Đồ Điều Trị Bệnh Tai Mũi Họng

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI (Bệnh tai ngoài nhiễm trùng) Phòng khám 589 502
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG CẤP TÍNH Phòng khám 589 643
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN MÃN TÍNH Phòng khám 589 726
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI (Bệnh tai ngoài nhiễm trùng) Phòng khám 589 509
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI MÃN TÍNH Phòng khám 589 265
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG Phòng khám 589 243
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI CẤP Phòng khám 589 209
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ TỤ MÁU VÀNH TAI Phòng khám 589 212
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ NHỌT ỐNG TAI (Bệnh tai ngoài nhiễm trùng) Phòng khám 589 228
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ZONA TAI ( VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO SIÊU VI) Phòng khám 589 230
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG MẠN TÍNH Phòng khám 589 246
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH THIỆT CẤP Phòng khám 589 220
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN CẤP Phòng khám 589 289
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TAI GIỮA MÃN TÍNH Phòng khám 589 237
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TAI GIỮA CẤP TÍNH Phòng khám 589 238
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI MÃN TÍNH Phòng khám 589 226
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG - AMIĐAN CẤP Phòng khám 589 440
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THUỐC ĐIỀU TRỊ NHỌT ỐNG TAI NGOÀI Phòng khám 589 199
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG MẠN TÍNH Phòng khám 589 149
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TAI MŨI HỌNG Phòng khám 589 161
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NẤM ỐNG TAI NGOÀI Phòng khám 589 150
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NẤM TAI Phòng khám 589 156
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NÚT BIỂU BÌ - RÁY TAI Phòng khám 589 158
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HẸP ỐNG TAI NGOÀI MẮC PHẢI Phòng khám 589 124
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÀM ỐNG TAI NGOÀI (ECZEMA) Phòng khám 589 150

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám