Phác Đồ Điều Trị Bệnh Răng Hàm Mặt - Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
TÚI NHA CHU SÂU, TIÊU XƯƠNG/THIẾU HỔNG XƯƠNG < 2 VÁCH Vì sức khỏe cộng đồng 209
VIÊM NƯỚU (do cao răng) Vì sức khỏe cộng đồng 202
PHỤC HÌNH THẨM MỸ THÁO LẮP KHUNG BỘ Vì sức khỏe cộng đồng 212
PHỤC HÌNH THÁO LẮP KHUNG LIÊN KẾT Vì sức khỏe cộng đồng 186
PHỤC HÌNH THÁO LẮP BÁN PHẦN NỀN NHỰA Vì sức khỏe cộng đồng 200
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ MÔI, MŨI Vì sức khỏe cộng đồng 186
PHẪU THUẬT CẮT GỐC RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 212
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH THẨM MỸ MŨI Vì sức khỏe cộng đồng 156
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ÁP XE QUANH CHÓP RĂNG CHO RĂNG VĨNH VIỄN Vì sức khỏe cộng đồng 159
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỦY CHO RĂNG VĨNH VIỄN Vì sức khỏe cộng đồng 163
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 170
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG ÁP XE TÁI PHÁT Vì sức khỏe cộng đồng 141
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM TỦY CÓ HỒI PHỤC Vì sức khỏe cộng đồng 148
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM QUANH CHÓP MÃN Vì sức khỏe cộng đồng 174
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG SÂU NGÀ Vì sức khỏe cộng đồng 160
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG SÂU MEN Vì sức khỏe cộng đồng 152
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG KHÔN LỆCH, NGANG, NGẦM BIẾN CHỨNG Vì sức khỏe cộng đồng 128
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MÒN CỔ RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 156
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LOẠI BỆNH U NANG VÙNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 123
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓ THỞ CẤP - CẤP CỨU Vì sức khỏe cộng đồng 108
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HOẠI TỬ TỦY CHO RĂNG VĨNH VIỄN (K0.41) Vì sức khỏe cộng đồng 115
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GÂY ĐÓNG CHÓP CHO RĂNG VĨNH VIỄN BẰNG MTA Vì sức khỏe cộng đồng 128
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT MÔI - HÀM ẾCH BẨM SINH Vì sức khỏe cộng đồng 102
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA ÁP - XE QUANH CHÓP RĂNG TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 122
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHA CHU VIÊM TOÀN BỘ / KHU TRÚ / ÁP- XE NHA CHU Vì sức khỏe cộng đồng 125
PHÁC ĐỒ QUY TRÌNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ GƯƠNG MẶT VUÔNG CHỮ ĐIỀN THÀNH GƯƠNG MẶT TRÁI XOAN Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ QUY TRÌNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ GÒ MÁ CAO Vì sức khỏe cộng đồng 88
PHÁC ĐỒ QUY TRÌNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ CẮT MÔI Vì sức khỏe cộng đồng 106
PHÁC ĐỒ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ SẸO Vì sức khỏe cộng đồng 88
PHÁC ĐỒ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ CẰM Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ CẤY GHÉP IMPLANT THƯỜNG QUY Vì sức khỏe cộng đồng 109
PHỤC HÌNH THÁO LẮP TOÀN BỘ RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 121
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH MÃO SỨ Vì sức khỏe cộng đồng 111
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH MÃO KIM LOẠI TOÀN DIỆN Vì sức khỏe cộng đồng 120
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH CẦU RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 111
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ MẮT Vì sức khỏe cộng đồng 121
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN Vì sức khỏe cộng đồng 129
PHẪU THUẬT THẨM MỸ CĂNG DA MẶT- DA TRÁN Vì sức khỏe cộng đồng 114
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG ÁP XE QUANH CHÓP CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 123
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM TỦY KHÔNG HỒI PHỤC Vì sức khỏe cộng đồng 109
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM QUANH CHÓP CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 118
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG HOẠI TỬ TỦY Vì sức khỏe cộng đồng 123
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG CHO TRẺ EM DƯỚI TIẾN MÊ, GÂY MÊ Vì sức khỏe cộng đồng 99
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HÔ, MÓM DO XƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 101
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG VÙNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 118
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA SÂU MEN (K0.20) Vì sức khỏe cộng đồng 88
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA HOẠI TỬ TỦY Vì sức khỏe cộng đồng 87
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA - VIÊM TỦY Vì sức khỏe cộng đồng 93
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA - RĂNG SÂU NGÀ Vì sức khỏe cộng đồng 108
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ BỆNH NHÂN TẠO HÌNH Vì sức khỏe cộng đồng 91
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 109
PHÁC ĐỒ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG VÙNG MẶT - MIỆNG - HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 97
NHẤN MÍ MẮT - TẠO MẮT 2 MÍ Vì sức khỏe cộng đồng 94
KHÍ CỤ TWINBLOCK/ MONOBLOCK (ĐIỀU TRỊ HẠNG II) Vì sức khỏe cộng đồng 99
KHÍ CỤ FACEMASK (ĐIỀU TRỊ HẠNG III) Vì sức khỏe cộng đồng 90
KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 95
ĐIỀU TRỊ RĂNG LỆCH LẠC ĐƠN GIẢN Vì sức khỏe cộng đồng 116
BẤM GAI XƯƠNG - ĐIỀU CHỈNH XƯƠNG Ổ Vì sức khỏe cộng đồng 127
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU TRIỂN DƯỠNG Vì sức khỏe cộng đồng 86
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TÁI TẠO CÙI RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 105
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRỤT NƯỚU/ THIẾU HỔNG MÔ MỀM Vì sức khỏe cộng đồng 107

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám