Phác Đồ Điều Trị Bệnh Răng Hàm Mặt - Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
TÚI NHA CHU SÂU, TIÊU XƯƠNG/THIẾU HỔNG XƯƠNG < 2 VÁCH Vì sức khỏe cộng đồng 167
VIÊM NƯỚU (do cao răng) Vì sức khỏe cộng đồng 165
PHỤC HÌNH THẨM MỸ THÁO LẮP KHUNG BỘ Vì sức khỏe cộng đồng 178
PHỤC HÌNH THÁO LẮP KHUNG LIÊN KẾT Vì sức khỏe cộng đồng 155
PHỤC HÌNH THÁO LẮP BÁN PHẦN NỀN NHỰA Vì sức khỏe cộng đồng 165
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ MÔI, MŨI Vì sức khỏe cộng đồng 151
PHẪU THUẬT CẮT GỐC RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 178
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH THẨM MỸ MŨI Vì sức khỏe cộng đồng 120
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ÁP XE QUANH CHÓP RĂNG CHO RĂNG VĨNH VIỄN Vì sức khỏe cộng đồng 114
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỦY CHO RĂNG VĨNH VIỄN Vì sức khỏe cộng đồng 123
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 126
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG ÁP XE TÁI PHÁT Vì sức khỏe cộng đồng 111
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM TỦY CÓ HỒI PHỤC Vì sức khỏe cộng đồng 118
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM QUANH CHÓP MÃN Vì sức khỏe cộng đồng 138
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG SÂU NGÀ Vì sức khỏe cộng đồng 123
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG SÂU MEN Vì sức khỏe cộng đồng 124
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG KHÔN LỆCH, NGANG, NGẦM BIẾN CHỨNG Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MÒN CỔ RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 126
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LOẠI BỆNH U NANG VÙNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓ THỞ CẤP - CẤP CỨU Vì sức khỏe cộng đồng 83
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HOẠI TỬ TỦY CHO RĂNG VĨNH VIỄN (K0.41) Vì sức khỏe cộng đồng 87
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GÂY ĐÓNG CHÓP CHO RĂNG VĨNH VIỄN BẰNG MTA Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT MÔI - HÀM ẾCH BẨM SINH Vì sức khỏe cộng đồng 76
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA ÁP - XE QUANH CHÓP RĂNG TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 90
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHA CHU VIÊM TOÀN BỘ / KHU TRÚ / ÁP- XE NHA CHU Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ QUY TRÌNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ GƯƠNG MẶT VUÔNG CHỮ ĐIỀN THÀNH GƯƠNG MẶT TRÁI XOAN Vì sức khỏe cộng đồng 67
PHÁC ĐỒ QUY TRÌNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ GÒ MÁ CAO Vì sức khỏe cộng đồng 63
PHÁC ĐỒ QUY TRÌNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ CẮT MÔI Vì sức khỏe cộng đồng 78
PHÁC ĐỒ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ SẸO Vì sức khỏe cộng đồng 63
PHÁC ĐỒ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ CẰM Vì sức khỏe cộng đồng 72
PHÁC ĐỒ CẤY GHÉP IMPLANT THƯỜNG QUY Vì sức khỏe cộng đồng 80
PHỤC HÌNH THÁO LẮP TOÀN BỘ RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 89
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH MÃO SỨ Vì sức khỏe cộng đồng 83
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH MÃO KIM LOẠI TOÀN DIỆN Vì sức khỏe cộng đồng 90
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH CẦU RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 82
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ MẮT Vì sức khỏe cộng đồng 89
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN Vì sức khỏe cộng đồng 101
PHẪU THUẬT THẨM MỸ CĂNG DA MẶT- DA TRÁN Vì sức khỏe cộng đồng 86
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG ÁP XE QUANH CHÓP CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 94
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM TỦY KHÔNG HỒI PHỤC Vì sức khỏe cộng đồng 81
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM QUANH CHÓP CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 91
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG HOẠI TỬ TỦY Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG CHO TRẺ EM DƯỚI TIẾN MÊ, GÂY MÊ Vì sức khỏe cộng đồng 70
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HÔ, MÓM DO XƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 76
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG VÙNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 91
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA SÂU MEN (K0.20) Vì sức khỏe cộng đồng 67
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA HOẠI TỬ TỦY Vì sức khỏe cộng đồng 62
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA - VIÊM TỦY Vì sức khỏe cộng đồng 70
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA - RĂNG SÂU NGÀ Vì sức khỏe cộng đồng 78
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ BỆNH NHÂN TẠO HÌNH Vì sức khỏe cộng đồng 62
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 81
PHÁC ĐỒ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG VÙNG MẶT - MIỆNG - HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 66
NHẤN MÍ MẮT - TẠO MẮT 2 MÍ Vì sức khỏe cộng đồng 72
KHÍ CỤ TWINBLOCK/ MONOBLOCK (ĐIỀU TRỊ HẠNG II) Vì sức khỏe cộng đồng 75
KHÍ CỤ FACEMASK (ĐIỀU TRỊ HẠNG III) Vì sức khỏe cộng đồng 66
KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 70
ĐIỀU TRỊ RĂNG LỆCH LẠC ĐƠN GIẢN Vì sức khỏe cộng đồng 92
BẤM GAI XƯƠNG - ĐIỀU CHỈNH XƯƠNG Ổ Vì sức khỏe cộng đồng 96
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU TRIỂN DƯỠNG Vì sức khỏe cộng đồng 60
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TÁI TẠO CÙI RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 81
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRỤT NƯỚU/ THIẾU HỔNG MÔ MỀM Vì sức khỏe cộng đồng 77

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám