Phác Đồ Điều Trị Bệnh Răng Hàm Mặt - Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
TÚI NHA CHU SÂU, TIÊU XƯƠNG/THIẾU HỔNG XƯƠNG < 2 VÁCH Phòng khám 589 233
VIÊM NƯỚU (do cao răng) Phòng khám 589 228
PHỤC HÌNH THẨM MỸ THÁO LẮP KHUNG BỘ Phòng khám 589 235
PHỤC HÌNH THÁO LẮP KHUNG LIÊN KẾT Phòng khám 589 201
PHỤC HÌNH THÁO LẮP BÁN PHẦN NỀN NHỰA Phòng khám 589 223
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ MÔI, MŨI Phòng khám 589 205
PHẪU THUẬT CẮT GỐC RĂNG Phòng khám 589 238
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH THẨM MỸ MŨI Phòng khám 589 180
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ÁP XE QUANH CHÓP RĂNG CHO RĂNG VĨNH VIỄN Phòng khám 589 181
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỦY CHO RĂNG VĨNH VIỄN Phòng khám 589 189
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT Phòng khám 589 191
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG ÁP XE TÁI PHÁT Phòng khám 589 155
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM TỦY CÓ HỒI PHỤC Phòng khám 589 174
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM QUANH CHÓP MÃN Phòng khám 589 203
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG SÂU NGÀ Phòng khám 589 174
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG SÂU MEN Phòng khám 589 167
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG KHÔN LỆCH, NGANG, NGẦM BIẾN CHỨNG Phòng khám 589 150
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MÒN CỔ RĂNG Phòng khám 589 181
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LOẠI BỆNH U NANG VÙNG HÀM MẶT Phòng khám 589 136
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓ THỞ CẤP - CẤP CỨU Phòng khám 589 120
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HOẠI TỬ TỦY CHO RĂNG VĨNH VIỄN (K0.41) Phòng khám 589 125
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GÂY ĐÓNG CHÓP CHO RĂNG VĨNH VIỄN BẰNG MTA Phòng khám 589 145
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT MÔI - HÀM ẾCH BẨM SINH Phòng khám 589 114
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA ÁP - XE QUANH CHÓP RĂNG TRẺ EM Phòng khám 589 135
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHA CHU VIÊM TOÀN BỘ / KHU TRÚ / ÁP- XE NHA CHU Phòng khám 589 140
PHÁC ĐỒ QUY TRÌNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ GƯƠNG MẶT VUÔNG CHỮ ĐIỀN THÀNH GƯƠNG MẶT TRÁI XOAN Phòng khám 589 104
PHÁC ĐỒ QUY TRÌNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ GÒ MÁ CAO Phòng khám 589 98
PHÁC ĐỒ QUY TRÌNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ CẮT MÔI Phòng khám 589 115
PHÁC ĐỒ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ SẸO Phòng khám 589 96
PHÁC ĐỒ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ CẰM Phòng khám 589 103
PHÁC ĐỒ CẤY GHÉP IMPLANT THƯỜNG QUY Phòng khám 589 121
PHỤC HÌNH THÁO LẮP TOÀN BỘ RĂNG Phòng khám 589 134
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH MÃO SỨ Phòng khám 589 121
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH MÃO KIM LOẠI TOÀN DIỆN Phòng khám 589 131
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH CẦU RĂNG Phòng khám 589 120
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ MẮT Phòng khám 589 142
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN Phòng khám 589 142
PHẪU THUẬT THẨM MỸ CĂNG DA MẶT- DA TRÁN Phòng khám 589 126
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG ÁP XE QUANH CHÓP CẤP Phòng khám 589 136
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM TỦY KHÔNG HỒI PHỤC Phòng khám 589 120
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM QUANH CHÓP CẤP Phòng khám 589 131
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG HOẠI TỬ TỦY Phòng khám 589 133
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG CHO TRẺ EM DƯỚI TIẾN MÊ, GÂY MÊ Phòng khám 589 110
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HÔ, MÓM DO XƯƠNG HÀM Phòng khám 589 111
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG VÙNG HÀM MẶT Phòng khám 589 130
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA SÂU MEN (K0.20) Phòng khám 589 99
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA HOẠI TỬ TỦY Phòng khám 589 99
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA - VIÊM TỦY Phòng khám 589 105
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA - RĂNG SÂU NGÀ Phòng khám 589 120
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ BỆNH NHÂN TẠO HÌNH Phòng khám 589 100
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT Phòng khám 589 120
PHÁC ĐỒ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG VÙNG MẶT - MIỆNG - HÀM Phòng khám 589 108
NHẤN MÍ MẮT - TẠO MẮT 2 MÍ Phòng khám 589 105
KHÍ CỤ TWINBLOCK/ MONOBLOCK (ĐIỀU TRỊ HẠNG II) Phòng khám 589 109
KHÍ CỤ FACEMASK (ĐIỀU TRỊ HẠNG III) Phòng khám 589 110
KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH RĂNG Phòng khám 589 108
ĐIỀU TRỊ RĂNG LỆCH LẠC ĐƠN GIẢN Phòng khám 589 129
BẤM GAI XƯƠNG - ĐIỀU CHỈNH XƯƠNG Ổ Phòng khám 589 143
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU TRIỂN DƯỠNG Phòng khám 589 98
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TÁI TẠO CÙI RĂNG Phòng khám 589 115
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRỤT NƯỚU/ THIẾU HỔNG MÔ MỀM Phòng khám 589 119

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám