Phác Đồ Điều Trị Bệnh - Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BÓP BÓNG AMBU Vì sức khỏe cộng đồng 424
ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Vì sức khỏe cộng đồng 204
ĐỘC TÍNH GAN DO THUỐC LAO Vì sức khỏe cộng đồng 178
ĐỐT U PHỔI BẰNG SÓNG CAO TẦN Vì sức khỏe cộng đồng 142
ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN QUA ĐƯỜNG MIỆNG CÓ ĐÈN SOI THANH QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 130
ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM Vì sức khỏe cộng đồng 164
ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH CẢNH TRONG (THEO ĐƯỜNG DAILY) Vì sức khỏe cộng đồng 132
ĐIỀU TRỊ LAO MÀNG NÃO TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 124
XOA BÓP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC VÀ THỔI NGẠT Vì sức khỏe cộng đồng 130
TỔ CHỨC MỘT ĐƠN VỊ THỰC HÀNH THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN (TKKXL) Vì sức khỏe cộng đồng 112
THỞ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI (NCPAP) Vì sức khỏe cộng đồng 131
THỔI NGẠT Vì sức khỏe cộng đồng 102
THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN ÁP LỰC DƯƠNG TRONG SUY HÔ HẤP MẠN Vì sức khỏe cộng đồng 110
THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN GIAI ĐOẠN SUY HÔ HẤP CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 84
THÔNG KHÍ CƠ HỌC Vì sức khỏe cộng đồng 119
THÔNG KHÍ CƠ HỌC HỘI CHỨNG NGUY NGẬP HÔ HẤP CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 104
SỬ DỤNG THUỐC AN THẦN -GIẢM ĐAU BLOC THẦN KINH CƠ Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY Vì sức khỏe cộng đồng 107
QUY TRÌNH ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP Vì sức khỏe cộng đồng 102
QUY TRÌNH SINH THIẾT PHỔI XUYÊN THÀNH NGỰC Vì sức khỏe cộng đồng 108
QUY TRÌNH KỸ THUẬT ÁP LẠNH LIỆU PHÁP QUA SOI PHẾ QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 88
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHIỆT ĐÔNG CAO TẦN QUA SOI PHẾ QUẢN ỐNG CỨNG Vì sức khỏe cộng đồng 98
QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN BỆNH NHÂN HÔN MÊ Vì sức khỏe cộng đồng 122
PHẢN ỨNG DA DO THUỐC LAO Vì sức khỏe cộng đồng 108
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN Vì sức khỏe cộng đồng 121
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 112
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO XƯƠNG KHỚP Vì sức khỏe cộng đồng 93
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO TIẾT NIỆU - SINH DỤC Vì sức khỏe cộng đồng 99
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO THẦN KINH TRUNG ƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO SIÊU KHÁNG THUỐC Vì sức khỏe cộng đồng 109
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO MÀNG NGOÀI TIM Vì sức khỏe cộng đồng 114
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO MÀNG BỤNG Vì sức khỏe cộng đồng 141
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHOÁNG GIẢM THỂ TÍCH Vì sức khỏe cộng đồng 88
PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 116
PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ SUY HÔ HẤP Vì sức khỏe cộng đồng 78
PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI VÀ THĂNG BẰNG KIỀM TOAN Vì sức khỏe cộng đồng 106
PHÁC ĐỒ CẤP CỨU NGƯNG TIM - NGƯNG THỞ Vì sức khỏe cộng đồng 104
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ LAO HẠCH Vì sức khỏe cộng đồng 106
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ LAO PHỔI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 118
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN BỆNH PHỔI MÔ KẼ Vì sức khỏe cộng đồng 77
NỘI SOI PHẾ QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 122
NUÔI DƯỠNG QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY Vì sức khỏe cộng đồng 108
NUÔI DƯỠNG HOÀN TOÀN QUA ĐƯỜNG TĨNH MẠCH CÁC BIẾN CHỨNG THƯỜNG GẶP Vì sức khỏe cộng đồng 102
KỸ THUẬT LẤY MÁU ĐỘNG MẠCH Vì sức khỏe cộng đồng 134
KỸ THUẬT CHỌC DÒ TỦY SỐNG Vì sức khỏe cộng đồng 103
KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT NGOẠI TỔNG QUÁT Vì sức khỏe cộng đồng 90
KHÁNG SINH DỰ PHÒNG CHU PHẪU TRONG TIẾT NIỆU Vì sức khỏe cộng đồng 110
HÚT DỊCH KHÍ QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 111
HO RA MÁU XỬ TRÍ CẤP CỨU Vì sức khỏe cộng đồng 96
DẪN LƯU MÀNG PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 97
CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG KHÍ CƠ HỌC Vì sức khỏe cộng đồng 93
CHỐNG MÁY VÀ CÁCH XỬ TRÍ Vì sức khỏe cộng đồng 88
CHỌC HÚT TỔN THƯƠNG PHỔI BẰNG KIM NHỎ VÀ SINH THIẾT PHỔI BẰNG KIM QUA THÀNH NGỰC Vì sức khỏe cộng đồng 94
CHỌC DÒ VÀ SINH THIẾT MÀNG PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 92
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Vì sức khỏe cộng đồng 90
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN ỨC Vì sức khỏe cộng đồng 84
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRUNG MẠC ÁC TÍNH MÀNG PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 101
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT Vì sức khỏe cộng đồng 99
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ LAO THẦN KINH TRUNG ƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 86
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHOÁNG NHIỄM TRÙNG Vì sức khỏe cộng đồng 100
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM HIV/AIDS TRÊN BỆNH NHÂN LAO Vì sức khỏe cộng đồng 109
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ LAO, LAO KHÁNG THUỐC, NHIỄM HIV Vì sức khỏe cộng đồng 76
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ LAO KHÁNG ĐA THUỐC Vì sức khỏe cộng đồng 89
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HEN TẠI PHÒNG KHÁM Vì sức khỏe cộng đồng 83
CAI MÁY THỞ - RÚT NỘI KHÍ QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 96

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám