Tim mạch can thiệp

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
LẤY DỊ VẬT TRONG LÒNG MẠCH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 168
ĐÓNG CÁC MẠCH MÁU VÀ CÁC THÔNG NỐI MẠCH MÁU BẤT THƯỜNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 156
ĐÓNG RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 222
ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 242
THỦ THUẬT XÉ VÁCH LIÊN NHĨ (THỦ THUẬT RASHKIND) Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 317
THÔNG TIM THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG VÀ ĐO KHÁNG LỰC MẠCH MÁU PHỔI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 204
ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH CHỦ VÀ ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 207
CAN THIỆP HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 180
CAN THIỆP HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN BẰNG BÓNG HOẶC/VÀ STENT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 179
NONG VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG BÓNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 151
ĐÓNG THÔNG LIÊN THẤT BẰNG DỤNG CỤ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 106
NONG VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI BẰNG BÓNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 92
ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG DỤNG CỤ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 92
ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG DỤNG CỤ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 67
VÔ CẢM BỆNH NHÂN TRONG THÔNG TIM CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 69

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám