Tim mạch can thiệp

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
LẤY DỊ VẬT TRONG LÒNG MẠCH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 203
ĐÓNG CÁC MẠCH MÁU VÀ CÁC THÔNG NỐI MẠCH MÁU BẤT THƯỜNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 194
ĐÓNG RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 261
ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 278
THỦ THUẬT XÉ VÁCH LIÊN NHĨ (THỦ THUẬT RASHKIND) Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 353
THÔNG TIM THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG VÀ ĐO KHÁNG LỰC MẠCH MÁU PHỔI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 246
ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH CHỦ VÀ ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 231
CAN THIỆP HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 207
CAN THIỆP HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN BẰNG BÓNG HOẶC/VÀ STENT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 208
NONG VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG BÓNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 186
ĐÓNG THÔNG LIÊN THẤT BẰNG DỤNG CỤ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 145
NONG VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI BẰNG BÓNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 123
ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG DỤNG CỤ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 122
ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG DỤNG CỤ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 91
VÔ CẢM BỆNH NHÂN TRONG THÔNG TIM CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 90

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám