Ngoại tiết niệu

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỆNH LÝ ỐNG NIỆU - RỐN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 100
GIÃN TĨNH MẠCH THỪNG TINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 101
SA NIÊM MẠC NIỆU ĐẠO Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 90
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TẠO HÌNH PHÌ ĐẠI ÂM VẬT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 94
BẾ KINH DO MÀNG TRINH KHÔNG THỦNG Vì sức khỏe cộng đồng 97
DỊ DẠNG TỬ CUNG MỘT SỪNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 96
HẸP BAO QUI ĐẦU Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 104
TINH HOÀN ẨN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 88
VÙI DƯƠNG VẬT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 93
LỖ TIỂU THẤP Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 140
SỎI NIỆU Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 106
VAN NIỆU ĐẠO SAU Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 88
BÀNG QUANG THẦN KINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 85
LỘ BÀNG QUANG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 95
TRÀO NGƯỢC BÀNG QUANG - NIỆU QUẢN NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 92
PHÌNH NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 222
NIỆU QUẢN LẠC CHỖ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 229
THẬN - NIỆU QUẢN ĐÔI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 249
THẬN NƯỚC DO HẸP KHÚC NỐI BỂ THẬN - NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 234
THOÁT VỊ BẸN NGHẸT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 285
XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 229
VỠ NIỆU ĐẠO Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 218
VỠ BÀNG QUANG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 245

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám