Ngoại tiết niệu

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỆNH LÝ ỐNG NIỆU - RỐN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 111
GIÃN TĨNH MẠCH THỪNG TINH Ở TRẺ EM Phòng khám 589 110
SA NIÊM MẠC NIỆU ĐẠO Ở TRẺ EM Phòng khám 589 99
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TẠO HÌNH PHÌ ĐẠI ÂM VẬT Ở TRẺ EM Phòng khám 589 106
BẾ KINH DO MÀNG TRINH KHÔNG THỦNG Phòng khám 589 108
DỊ DẠNG TỬ CUNG MỘT SỪNG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 107
HẸP BAO QUI ĐẦU Ở TRẺ EM Phòng khám 589 118
TINH HOÀN ẨN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 101
VÙI DƯƠNG VẬT Ở TRẺ EM Phòng khám 589 106
LỖ TIỂU THẤP Ở TRẺ EM Phòng khám 589 154
SỎI NIỆU Ở TRẺ EM Phòng khám 589 114
VAN NIỆU ĐẠO SAU Ở TRẺ EM Phòng khám 589 99
BÀNG QUANG THẦN KINH Ở TRẺ EM Phòng khám 589 96
LỘ BÀNG QUANG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 107
TRÀO NGƯỢC BÀNG QUANG - NIỆU QUẢN NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM Phòng khám 589 105
PHÌNH NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 237
NIỆU QUẢN LẠC CHỖ Ở TRẺ EM Phòng khám 589 248
THẬN - NIỆU QUẢN ĐÔI Ở TRẺ EM Phòng khám 589 263
THẬN NƯỚC DO HẸP KHÚC NỐI BỂ THẬN - NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 252
THOÁT VỊ BẸN NGHẸT Ở TRẺ EM Phòng khám 589 311
XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 256
VỠ NIỆU ĐẠO Ở TRẺ EM Phòng khám 589 237
VỠ BÀNG QUANG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 273

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám