Ngoại tiết niệu

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỆNH LÝ ỐNG NIỆU - RỐN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 72
GIÃN TĨNH MẠCH THỪNG TINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 74
SA NIÊM MẠC NIỆU ĐẠO Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 65
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TẠO HÌNH PHÌ ĐẠI ÂM VẬT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 64
BẾ KINH DO MÀNG TRINH KHÔNG THỦNG Vì sức khỏe cộng đồng 71
DỊ DẠNG TỬ CUNG MỘT SỪNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 61
HẸP BAO QUI ĐẦU Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 77
TINH HOÀN ẨN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 65
VÙI DƯƠNG VẬT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 66
LỖ TIỂU THẤP Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 106
SỎI NIỆU Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 79
VAN NIỆU ĐẠO SAU Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 62
BÀNG QUANG THẦN KINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 58
LỘ BÀNG QUANG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 75
TRÀO NGƯỢC BÀNG QUANG - NIỆU QUẢN NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 68
PHÌNH NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 190
NIỆU QUẢN LẠC CHỖ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 189
THẬN - NIỆU QUẢN ĐÔI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 216
THẬN NƯỚC DO HẸP KHÚC NỐI BỂ THẬN - NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 196
THOÁT VỊ BẸN NGHẸT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 230
XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 189
VỠ NIỆU ĐẠO Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 176
VỠ BÀNG QUANG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 190

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám