Ngoại bụng

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHỎNG - BỎNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 138
HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 162
LÕM NGỰC Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 147
KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 152
BỆNH LÝ TÚI THỪA MECKEL Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 127
TẮC TÁ TRÀNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 118
NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 140
ỐNG TẦNG SINH MÔN (RÒ HẬU MÔN-TIỀN ĐÌNH Ở TRẺ EM CÓ HẬU MÔN BÌNH THƯỜNG) Vì sức khỏe cộng đồng 114
RUỘT XOAY BẤT TOÀN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 117
THOÁT VỊ CUỐNG RỐN VÀ HỞ THÀNH BỤNG BẨM SINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 90
THOÁT VỊ HOÀNH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 90
TEO RUỘT NON Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 92
TEO THỰC QUẢN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 96
PHÌNH TO ĐẠI TRÀNG VÔ HẠCH BẨM SINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 78
VIÊM RUỘT THỪA Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 76
DỊ DẠNG HẬU MÔN TRỰC TRÀNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 91
LỒNG RUỘT CẤP Ở NHŨ NHI - TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 83
CHẤN THƯƠNG ĐẦU Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 78
TỔNG QUAN VỀ ĐA CHẤN THƯƠNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 76
XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG NGỰC Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 79
XỬ TRÍ MỘT SỐ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 98
CHẤN THƯƠNG BỤNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 72

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám