Ngoại bụng

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHỎNG - BỎNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 156
HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 181
LÕM NGỰC Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 180
KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 185
BỆNH LÝ TÚI THỪA MECKEL Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 142
TẮC TÁ TRÀNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 136
NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 158
ỐNG TẦNG SINH MÔN (RÒ HẬU MÔN-TIỀN ĐÌNH Ở TRẺ EM CÓ HẬU MÔN BÌNH THƯỜNG) Vì sức khỏe cộng đồng 130
RUỘT XOAY BẤT TOÀN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 134
THOÁT VỊ CUỐNG RỐN VÀ HỞ THÀNH BỤNG BẨM SINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 102
THOÁT VỊ HOÀNH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 105
TEO RUỘT NON Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 105
TEO THỰC QUẢN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 112
PHÌNH TO ĐẠI TRÀNG VÔ HẠCH BẨM SINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 94
VIÊM RUỘT THỪA Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 92
DỊ DẠNG HẬU MÔN TRỰC TRÀNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 107
LỒNG RUỘT CẤP Ở NHŨ NHI - TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 103
CHẤN THƯƠNG ĐẦU Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 91
TỔNG QUAN VỀ ĐA CHẤN THƯƠNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 91
XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG NGỰC Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 95
XỬ TRÍ MỘT SỐ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 115
CHẤN THƯƠNG BỤNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 88

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám