Ngoại bụng

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHỎNG - BỎNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 126
HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 148
LÕM NGỰC Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 131
KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 139
BỆNH LÝ TÚI THỪA MECKEL Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 114
TẮC TÁ TRÀNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 108
NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 128
ỐNG TẦNG SINH MÔN (RÒ HẬU MÔN-TIỀN ĐÌNH Ở TRẺ EM CÓ HẬU MÔN BÌNH THƯỜNG) Vì sức khỏe cộng đồng 103
RUỘT XOAY BẤT TOÀN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 105
THOÁT VỊ CUỐNG RỐN VÀ HỞ THÀNH BỤNG BẨM SINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 76
THOÁT VỊ HOÀNH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 81
TEO RUỘT NON Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 84
TEO THỰC QUẢN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 84
PHÌNH TO ĐẠI TRÀNG VÔ HẠCH BẨM SINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 67
VIÊM RUỘT THỪA Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 68
DỊ DẠNG HẬU MÔN TRỰC TRÀNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 80
LỒNG RUỘT CẤP Ở NHŨ NHI - TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 72
CHẤN THƯƠNG ĐẦU Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 68
TỔNG QUAN VỀ ĐA CHẤN THƯƠNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 67
XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG NGỰC Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 70
XỬ TRÍ MỘT SỐ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 89
CHẤN THƯƠNG BỤNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 62

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám