Gây mê hồi sức

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
GÂY MÊ TRẺ BỊ BƯỚU TÂN DỊCH VÙNG CỔ Vì sức khỏe cộng đồng 165
GÂY MÊ HỒI SỨC TRÊN TRẺ BÉO PHÌ Vì sức khỏe cộng đồng 152
GÂY MÊ BỆNH NHÂN SỬ DỤNG CORTICOIDS (BỔ SUNG CORTICOIDS) Vì sức khỏe cộng đồng 99
ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN Ở TRẺ EM CÓ DẠ DÀY ĐẦY Vì sức khỏe cộng đồng 114
GIẢM ĐAU NGOÀI MÀNG CỨNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 108
GÂY MÊ HỒI SỨC CHẢY MÁU MUỘN SAU CẮT AMIDAN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 114
GÂY MÊ HỒI SỨC GẮP DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 90
GÂY MÊ Ở TRẺ EM BỊ HEMOPHILIA Vì sức khỏe cộng đồng 104
GÂY MÊ BỆNH NHI THALASSEMIA Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 89
GÂY MÊ BỆNH NHÂN HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 82
GÂY MÊ MỔ TẮC RUỘT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 86
GÂY MÊ VÀ HỒI SỨC CHO PHẪU THUẬT U TỦY THƯỢNG THẬN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 85
GÂY MÊ TRẺ EM MẮC BỆNH HIRSCHSPRUNG Vì sức khỏe cộng đồng 98
GÂY MÊ TRONG MỔ NỘI SOI Ổ BỤNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 89
GÂY MÊ NỘI SOI TIÊU HÓA TRÊN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 96
GÂY MÊ NỘI SOI TIÊU HÓA DƯỚI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 77
GÂY MÊ TRẺ EM BỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 81
MASK THANH QUẢN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 93
MỘT SỐ BIẾN CHỨNG NGAY SAU MỔ TIM Ở TRẺ EM - PHÒNG NGỪA, XỬ TRÍ Vì sức khỏe cộng đồng 70
HỒI SỨC TRẺ EM SAU MỔ TIM HỞ Vì sức khỏe cộng đồng 89
CÁC BIẾN CHỨNG SAU PHẪU THUẬT BỤNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 61
SĂN SÓC DẪN LƯU MÀNG PHỔI Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 99
SĂN SÓC HỆ THỐNG DẪN LƯU Vì sức khỏe cộng đồng 82
RÚT NỘI KHÍ QUẢN SAU GÂY MÊ TẠI PHÒNG HỒI TỈNH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 71
CHĂM SÓC BỆNH NHÂN HẬU PHẪU LỒNG NGỰC Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 96
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO TRẺ BẠI NÃO Vì sức khỏe cộng đồng 84
VÔ CẢM CHỤP CẮT LỚP Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 71
TĂNG THÂN NHIỆT ÁC TÍNH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 73
VÔ CẢM CHO BỆNH NHÂN BỆNH BẠCH CẦU Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 79
HẠ HUYẾT ÁP CHỈ HUY Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 67
CO THẮT THANH QUẢN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 84
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 86
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO PHẪU THUẬT U GAN Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 82
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO TRẺ DỊ DẠNG NANG TUYẾN BẨM SINH Vì sức khỏe cộng đồng 84
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT LÕM NGỰC Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 98
GÂY MÊ CHO BỆNH NHÂN CÓ SUY GIẢM CHỨC NĂNG THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 120
GÂY MÊ CHO TRẺ EM SUY GAN Vì sức khỏe cộng đồng 92
GÂY MÊ TRONG BỆNH LÝ VÕNG MẠC Ở TRẺ NON THÁNG - TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 78
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT TỨ CHỨNG FALLOT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 101
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT THÔNG LIÊN THẤT Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 81
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT THÔNG LIÊN NHĨ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 97
VÔ CẢM CHO BỆNH NHÂN ĐÓNG CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG DỤNG CỤ Vì sức khỏe cộng đồng 90
GÂY MÊ HỔI SỨC CHO PHẪU THUẬT ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG DỤNG CỤ Vì sức khỏe cộng đồng 89
GÂY MÊ HỔI SỨC CHO PHẪU THUẬT CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH Vì sức khỏe cộng đồng 100
GÂY MÊ TRẺ BỊ SUYỄN Vì sức khỏe cộng đồng 116
NHỊN ĂN UỐNG TRƯỚC KHI GÂY MÊ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 85
BÙ DỊCH VÀ TRUYỀN MÁU TRONG LÚC GÂY MÊ Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 96
GÂY MÊ NHI KHOA Vì sức khỏe cộng đồng 97
GÂY MÊ Vì sức khỏe cộng đồng 76
GÂY TÊ KHOANG XƯƠNG CÙNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 85
GÂY TÊ VÙNG Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 69
ĐẶC ĐIỂM HỒI SỨC SAU MỔ MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 69

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám