Phác Đồ Điều Trị Bệnh - Bệnh Viện Nguyễn Trãi

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 2491
ĐIỀU TRỊ TĂNG KALI MÁU Vì sức khỏe cộng đồng 361
ĐIỀU TRỊ HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ Vì sức khỏe cộng đồng 442
ĐIỀU TRỊ BỎNG MẮT Vì sức khỏe cộng đồng 460
XỬ TRÍ CHOÁNG TIM Vì sức khỏe cộng đồng 4385
THỞ MÁY Vì sức khỏe cộng đồng 179
THUỐC ĐIỀU TRỊ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 250
SUY HÔ HẤP VÀ THỞ MÁY Vì sức khỏe cộng đồng 214
PHÒNG NGỪA SAU PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP Vì sức khỏe cộng đồng 146
PHÁP ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG Vì sức khỏe cộng đồng 427
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA Vì sức khỏe cộng đồng 156
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU Vì sức khỏe cộng đồng 164
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓ THỞ THANH QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 170
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CƠ TIM GIÃN Vì sức khỏe cộng đồng 131
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐIẾC ĐỘT NGỘT Vì sức khỏe cộng đồng 128
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ÁP-XE QUANH AMIĐAN Vì sức khỏe cộng đồng 120
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN Vì sức khỏe cộng đồng 120
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DƯỚI CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 139
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN Vì sức khỏe cộng đồng 175
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH Vì sức khỏe cộng đồng 111
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐA CƠ VÀ VIÊM DA CƠ Vì sức khỏe cộng đồng 116
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 271
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI Vì sức khỏe cộng đồng 147
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 250
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP NHIỄM KHUẨN Vì sức khỏe cộng đồng 105
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Vì sức khỏe cộng đồng 175
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C MẠN TÍNH Vì sức khỏe cộng đồng 117
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP Vì sức khỏe cộng đồng 106
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 122
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ SÀNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 111
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY Vì sức khỏe cộng đồng 104
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U TỦY THƯỢNG THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 106
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 114
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ Vì sức khỏe cộng đồng 96
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THƯƠNG HÀN Vì sức khỏe cộng đồng 135
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Vì sức khỏe cộng đồng 609
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT Vì sức khỏe cộng đồng 144
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN Vì sức khỏe cộng đồng 129
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SUY GIÁP Ở NGƯỜI LỚN Vì sức khỏe cộng đồng 215
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO Vì sức khỏe cộng đồng 425
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHƯỢC CƠ Vì sức khỏe cộng đồng 103
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGẤT Vì sức khỏe cộng đồng 96
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐẠI TRÀNG CHỨC NĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG GUILLAIN - BARRÉ Vì sức khỏe cộng đồng 127
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ GAN Vì sức khỏe cộng đồng 105
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN Vì sức khỏe cộng đồng 105
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Vì sức khỏe cộng đồng 113
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 104
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH Vì sức khỏe cộng đồng 124
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CƠN BÃO GIÁP TRẠNG Vì sức khỏe cộng đồng 121
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 197
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH STILL Vì sức khỏe cộng đồng 133
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT Vì sức khỏe cộng đồng 123
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH CÚM MÙA - CẢM CÚM Vì sức khỏe cộng đồng 104
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN Vì sức khỏe cộng đồng 153
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ THẤT Vì sức khỏe cộng đồng 122
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ SỎI TÚI MẬT Vì sức khỏe cộng đồng 102
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 109
PHÁC ĐỒ CHI TIẾT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN Vì sức khỏe cộng đồng 107
PHÁC DỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT Vì sức khỏe cộng đồng 120
NHIỄM CETON ACID VÀ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 111
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ VIÊM CƠ TIM Vì sức khỏe cộng đồng 113
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ TĂNG NATRI MÁU Vì sức khỏe cộng đồng 101
GLÔCÔM NGUYÊN PHÁT GÓC ĐÓNG (PPRIMARY ANGLE CLOSURE GLAUCOMA - TĂNG NHÃN ÁP CẤP, THIÊN ĐẦU THỐNG) Vì sức khỏe cộng đồng 96
CÁC ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA Vì sức khỏe cộng đồng 108
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH Vì sức khỏe cộng đồng 117
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XƠ GAN Vì sức khỏe cộng đồng 114
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO Vì sức khỏe cộng đồng 121
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP VẢY NẾN Vì sức khỏe cộng đồng 109
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH Vì sức khỏe cộng đồng 96
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH Vì sức khỏe cộng đồng 113
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP Vì sức khỏe cộng đồng 108
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC THUỐC PHIỆN Vì sức khỏe cộng đồng 117
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC ACETAMINOPHEN Vì sức khỏe cộng đồng 115
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MIGRAINE Vì sức khỏe cộng đồng 111
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHÈN ÉP TIM CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 99
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ TRƯỚC MỘT CHẤN THƯƠNG MẮT MỚI XẢY RA Vì sức khỏe cộng đồng 117

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám