Phác Đồ Điều Trị Bệnh Mắt - Bệnh Viện Mắt TP.HCM

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MÍ MẮT Phòng khám 589 368
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ U TUYẾN LỆ Phòng khám 589 515
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI LỆ KINH NIÊN Phòng khám 589 448
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LÉ NGƯỜI LỚN Phòng khám 589 503
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ U GIẢ VIÊM HỐC MẮT Phòng khám 589 497
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM THẦN KINH THỊ Phòng khám 589 236
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIỀN PHÒNG Phòng khám 589 279
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỨT LỆ QUẢN TRÊN DƯỚI Phòng khám 589 180
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GIÁC MẠC DO HERPES SIMLEX Phòng khám 589 181
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG XUYÊN NHÃN CẦU Phòng khám 589 175
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TẮC LỆ ĐẠO BẨM SINH Phòng khám 589 177
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GLAUCOME BẨM SINH - TRẺ EM, THIẾU NIÊN Phòng khám 589 193
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TOXOPLASMA Ở MẮT Phòng khám 589 174
QUY TRÌNH PT SỬA SẸO BỌNG SAU CBCM Phòng khám 589 179
QUY TRÌNH PHẪU THUẬT HỦY THỂ MI BẰNG LASER DIODE Phòng khám 589 155
QUY TRÌNH PHẪU THUẬT ĐẶT VALVE AHMED Phòng khám 589 183
QUY TRÌNH PHẪU THUẬT ĐẶT SHUNT EXPRESS Phòng khám 589 186
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT NỘI NHÃN CÓ CHỈ ĐỊNH LẤY BẰNG NAM CHÂM ĐIỆN QUA PARS PLANA Phòng khám 589 128
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PLEX Phòng khám 589 105
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ KHÚC XẠ NẶNG BẰNG PHẪU THUẬT PHACO LẤY THỦY TINH THỂ PHỐI HỢP PHẪU THUẬT KHÚC XẠ BẰNG LASER EXCIMER HAY ĐẶT KÍNH TORIC Phòng khám 589 119
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH LASIK THƯỜNG QUI Phòng khám 589 123
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO TRUNG GIAN Phòng khám 589 136
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GHÉP GIÁC MẠC BẢO TỒN Phòng khám 589 152
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VÕNG MẠC TIỂU ĐƯỜNG Phòng khám 589 133
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MỦ NỘI NHÃN Phòng khám 589 155
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT GIÁC MẠC VÀ VÒNG RỈ SÉT Phòng khám 589 130
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIỀN PHÒNG DO CHẤN THƯƠNG Phòng khám 589 132
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RÁCH KẾT MẠC Phòng khám 589 138
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỤC - VỠ THỂ THỦY TINH SAU VẾT THƯƠNG XUYÊN Phòng khám 589 119
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỤC - LỆCH, VỠ THỂ THỦY TINH DO CHẤN THƯƠNG Phòng khám 589 112
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TÂN SẢN VẢY BỀ MẶT NHÃN CẦU Phòng khám 589 135
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHÃN VIÊM GIAO CẢM Phòng khám 589 145
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÔ MẮT Phòng khám 589 138
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MÚC NỘI NHÃN Phòng khám 589 130
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GHÉP MÀNG ỐI Phòng khám 589 126
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MỘNG THỊT Phòng khám 589 137
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỤP MI Phòng khám 589 155
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GHÉP GIÁC MẠC QUANG HỌC Phòng khám 589 134
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DƯ MỠ DA MI TRÊN, MI DƯỚI Phòng khám 589 106
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÂM CỨU LIỆT THẦN KINH VII Phòng khám 589 112
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÂM CỨU MÁY CƠ VÒNG CUNG MI Phòng khám 589 143
PHÁC ĐỒ DÙNG BOTILIUM TOXIN A ĐIỀU TRỊ LÁC LIỆT ( Giai đoạn sớm) Phòng khám 589 116
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TEO GAI THỊ Phòng khám 589 154
PHÁC ĐỒ HỦY PHẪU NHÃN CẦU CÓ ĐẶT IMPLANT LẮP MẮT GIẢ Phòng khám 589 128
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỤP MÍ DO NHƯỢC CƠ Phòng khám 589 138
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MELANOMA MÀNG BỒ ĐÀO Phòng khám 589 132
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÃN GIÁP Phòng khám 589 172
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GIÁC MẠC DO HSV Phòng khám 589 200
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ U HỐC MẮT Phòng khám 589 125
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GÃY SÀN HỐC MẮT Phòng khám 589 132
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH THIẾU MÁU ĐẦU THẦN KINH THỊ Phòng khám 589 125
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ THẦN KINH THỊ CHẤN THƯƠNG Phòng khám 589 127
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC Phòng khám 589 128
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỌAI TRÚ RÁCH KÉT MẠC - RÁCH DA MI KHÔNG PHỨC TẠP DO CHẤN THƯƠNG Phòng khám 589 121
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GIÁC MẠC DO NẤM Phòng khám 589 118
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GIÁC MẠC DO VI TRÙNG Phòng khám 589 128
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TOXOCARA MẮT Phòng khám 589 148
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI TRÙNG Phòng khám 589 139
VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO TRẺ EM Phòng khám 589 165
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỤP MÍ BẨM SINH Phòng khám 589 131
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỂ THỦY TINH BẨM SINH Phòng khám 589 158
QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NEEDLING Phòng khám 589 145
QUY TRÌNH MỔ CẮT BÈ CỦNG MẠC + MỔ ĐỤC THỦY TINH THỂ NGOÀI BAO Phòng khám 589 147
QUY TRÌNH PHẪU THUẬT PHACO + CBCM Phòng khám 589 173
QUY TRÌNH CẮT MỐNG MẮT CHU BIÊN BẰNG LASER Phòng khám 589 133
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BONG VÕNG MẠC Phòng khám 589 132
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP RELEX SMILE Phòng khám 589 125
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẮC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC Phòng khám 589 127
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ QUẶM Phòng khám 589 146
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO TRƯỚC Phòng khám 589 141
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT DỊCH KÍNH Phòng khám 589 139
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC Phòng khám 589 132
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TIÊM TRIAMCINOLONE ACETONIDE VÀO DỊCH KÍNH Phòng khám 589 131
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TIÊM CHẤT ỨC CHẾ VEGF VÀO DỊCH KÍNH (Avastin) Phòng khám 589 150
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LỖ HOÀNG ĐIỂM Phòng khám 589 157
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỎNG MẮT DO HÓA CHẤT Phòng khám 589 190
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG THỦNG NHÃN CẦU NGHI NGỜ VIÊM MỦ NỘI NHÃN Phòng khám 589 139
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI LỆ MÃN BẰNG TIẾP KHẨU TÚI LỆ - MŨI + ĐẶT ỐNG SILICONE Phòng khám 589 137
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ THEO PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NGOÀI BAO Phòng khám 589 117
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ U MI, U KẾT MẠC Phòng khám 589 148
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÂM CỨU LÉ LIỆT CẤP Phòng khám 589 139
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÂM CỨU BỆNH NHÂN SỤP MÍ Phòng khám 589 146
PHÁC ĐỒ DÙNG BOTILIUM TOXIN A ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT VÀ CO QUẮP MÍ VÔ CĂN Phòng khám 589 146
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỤP MI VÀ LIỆT VẬN NHÃN ( Do nhược cơ) Phòng khám 589 129
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẠO CÙNG ĐỒ GHÉP DA MỠ Phòng khám 589 152
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ÁP XE TÚI LỆ Phòng khám 589 148

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám