Phác Đồ Điều Trị Bệnh Mắt - Bệnh Viện Mắt TP.HCM

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MÍ MẮT Vì sức khỏe cộng đồng 319
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ U TUYẾN LỆ Vì sức khỏe cộng đồng 464
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI LỆ KINH NIÊN Vì sức khỏe cộng đồng 406
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LÉ NGƯỜI LỚN Vì sức khỏe cộng đồng 452
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ U GIẢ VIÊM HỐC MẮT Vì sức khỏe cộng đồng 451
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM THẦN KINH THỊ Vì sức khỏe cộng đồng 196
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIỀN PHÒNG Vì sức khỏe cộng đồng 208
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỨT LỆ QUẢN TRÊN DƯỚI Vì sức khỏe cộng đồng 136
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GIÁC MẠC DO HERPES SIMLEX Vì sức khỏe cộng đồng 131
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG XUYÊN NHÃN CẦU Vì sức khỏe cộng đồng 135
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TẮC LỆ ĐẠO BẨM SINH Vì sức khỏe cộng đồng 141
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GLAUCOME BẨM SINH - TRẺ EM, THIẾU NIÊN Vì sức khỏe cộng đồng 141
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TOXOPLASMA Ở MẮT Vì sức khỏe cộng đồng 130
QUY TRÌNH PT SỬA SẸO BỌNG SAU CBCM Vì sức khỏe cộng đồng 133
QUY TRÌNH PHẪU THUẬT HỦY THỂ MI BẰNG LASER DIODE Vì sức khỏe cộng đồng 110
QUY TRÌNH PHẪU THUẬT ĐẶT VALVE AHMED Vì sức khỏe cộng đồng 140
QUY TRÌNH PHẪU THUẬT ĐẶT SHUNT EXPRESS Vì sức khỏe cộng đồng 139
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT NỘI NHÃN CÓ CHỈ ĐỊNH LẤY BẰNG NAM CHÂM ĐIỆN QUA PARS PLANA Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PLEX Vì sức khỏe cộng đồng 76
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ KHÚC XẠ NẶNG BẰNG PHẪU THUẬT PHACO LẤY THỦY TINH THỂ PHỐI HỢP PHẪU THUẬT KHÚC XẠ BẰNG LASER EXCIMER HAY ĐẶT KÍNH TORIC Vì sức khỏe cộng đồng 92
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH LASIK THƯỜNG QUI Vì sức khỏe cộng đồng 97
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO TRUNG GIAN Vì sức khỏe cộng đồng 104
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GHÉP GIÁC MẠC BẢO TỒN Vì sức khỏe cộng đồng 120
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VÕNG MẠC TIỂU ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 105
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MỦ NỘI NHÃN Vì sức khỏe cộng đồng 127
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT GIÁC MẠC VÀ VÒNG RỈ SÉT Vì sức khỏe cộng đồng 99
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIỀN PHÒNG DO CHẤN THƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 101
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RÁCH KẾT MẠC Vì sức khỏe cộng đồng 110
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỤC - VỠ THỂ THỦY TINH SAU VẾT THƯƠNG XUYÊN Vì sức khỏe cộng đồng 90
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỤC - LỆCH, VỠ THỂ THỦY TINH DO CHẤN THƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 85
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TÂN SẢN VẢY BỀ MẶT NHÃN CẦU Vì sức khỏe cộng đồng 101
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHÃN VIÊM GIAO CẢM Vì sức khỏe cộng đồng 115
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÔ MẮT Vì sức khỏe cộng đồng 106
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MÚC NỘI NHÃN Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GHÉP MÀNG ỐI Vì sức khỏe cộng đồng 99
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MỘNG THỊT Vì sức khỏe cộng đồng 108
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỤP MI Vì sức khỏe cộng đồng 118
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GHÉP GIÁC MẠC QUANG HỌC Vì sức khỏe cộng đồng 103
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DƯ MỠ DA MI TRÊN, MI DƯỚI Vì sức khỏe cộng đồng 81
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÂM CỨU LIỆT THẦN KINH VII Vì sức khỏe cộng đồng 82
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÂM CỨU MÁY CƠ VÒNG CUNG MI Vì sức khỏe cộng đồng 110
PHÁC ĐỒ DÙNG BOTILIUM TOXIN A ĐIỀU TRỊ LÁC LIỆT ( Giai đoạn sớm) Vì sức khỏe cộng đồng 86
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TEO GAI THỊ Vì sức khỏe cộng đồng 118
PHÁC ĐỒ HỦY PHẪU NHÃN CẦU CÓ ĐẶT IMPLANT LẮP MẮT GIẢ Vì sức khỏe cộng đồng 100
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỤP MÍ DO NHƯỢC CƠ Vì sức khỏe cộng đồng 108
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MELANOMA MÀNG BỒ ĐÀO Vì sức khỏe cộng đồng 100
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÃN GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 134
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GIÁC MẠC DO HSV Vì sức khỏe cộng đồng 155
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ U HỐC MẮT Vì sức khỏe cộng đồng 96
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GÃY SÀN HỐC MẮT Vì sức khỏe cộng đồng 101
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH THIẾU MÁU ĐẦU THẦN KINH THỊ Vì sức khỏe cộng đồng 96
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ THẦN KINH THỊ CHẤN THƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 97
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỌAI TRÚ RÁCH KÉT MẠC - RÁCH DA MI KHÔNG PHỨC TẠP DO CHẤN THƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GIÁC MẠC DO NẤM Vì sức khỏe cộng đồng 96
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GIÁC MẠC DO VI TRÙNG Vì sức khỏe cộng đồng 96
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TOXOCARA MẮT Vì sức khỏe cộng đồng 116
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI TRÙNG Vì sức khỏe cộng đồng 107
VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO TRẺ EM Vì sức khỏe cộng đồng 129
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỤP MÍ BẨM SINH Vì sức khỏe cộng đồng 101
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỂ THỦY TINH BẨM SINH Vì sức khỏe cộng đồng 121
QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NEEDLING Vì sức khỏe cộng đồng 110
QUY TRÌNH MỔ CẮT BÈ CỦNG MẠC + MỔ ĐỤC THỦY TINH THỂ NGOÀI BAO Vì sức khỏe cộng đồng 113
QUY TRÌNH PHẪU THUẬT PHACO + CBCM Vì sức khỏe cộng đồng 124
QUY TRÌNH CẮT MỐNG MẮT CHU BIÊN BẰNG LASER Vì sức khỏe cộng đồng 102
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BONG VÕNG MẠC Vì sức khỏe cộng đồng 105
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP RELEX SMILE Vì sức khỏe cộng đồng 93
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẮC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ QUẶM Vì sức khỏe cộng đồng 117
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO TRƯỚC Vì sức khỏe cộng đồng 106
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT DỊCH KÍNH Vì sức khỏe cộng đồng 106
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC Vì sức khỏe cộng đồng 104
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TIÊM TRIAMCINOLONE ACETONIDE VÀO DỊCH KÍNH Vì sức khỏe cộng đồng 106
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TIÊM CHẤT ỨC CHẾ VEGF VÀO DỊCH KÍNH (Avastin) Vì sức khỏe cộng đồng 119
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LỖ HOÀNG ĐIỂM Vì sức khỏe cộng đồng 124
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỎNG MẮT DO HÓA CHẤT Vì sức khỏe cộng đồng 146
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG THỦNG NHÃN CẦU NGHI NGỜ VIÊM MỦ NỘI NHÃN Vì sức khỏe cộng đồng 110
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI LỆ MÃN BẰNG TIẾP KHẨU TÚI LỆ - MŨI + ĐẶT ỐNG SILICONE Vì sức khỏe cộng đồng 105
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ THEO PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NGOÀI BAO Vì sức khỏe cộng đồng 89
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ U MI, U KẾT MẠC Vì sức khỏe cộng đồng 119
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÂM CỨU LÉ LIỆT CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 108
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÂM CỨU BỆNH NHÂN SỤP MÍ Vì sức khỏe cộng đồng 114
PHÁC ĐỒ DÙNG BOTILIUM TOXIN A ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT VÀ CO QUẮP MÍ VÔ CĂN Vì sức khỏe cộng đồng 102
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỤP MI VÀ LIỆT VẬN NHÃN ( Do nhược cơ) Vì sức khỏe cộng đồng 99
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẠO CÙNG ĐỒ GHÉP DA MỠ Vì sức khỏe cộng đồng 122
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ÁP XE TÚI LỆ Vì sức khỏe cộng đồng 116

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám