Phác Đồ Điều Trị Bệnh - Bệnh Viện Bình Dân

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ, PHẪU THUẬT SA TRỰC TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 227
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI CHẤN THƯƠNG THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 236
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT Vì sức khỏe cộng đồng 227
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG TIM CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 224
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN NẶNG VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN Vì sức khỏe cộng đồng 268
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 264
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CƠ QUAN SINH DỤC NAM Vì sức khỏe cộng đồng 238
PHÁC ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY Vì sức khỏe cộng đồng 199
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VÔ SINH NAM Vì sức khỏe cộng đồng 237
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 221
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 216
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 215
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 212
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ POLYP TRỰC TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 212
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NANG GIÁP LƯỠI Vì sức khỏe cộng đồng 187
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN Vì sức khỏe cộng đồng 165
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GERD (TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN) Vì sức khỏe cộng đồng 179
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT Vì sức khỏe cộng đồng 165
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG Vì sức khỏe cộng đồng 241
PHÁC ĐỒ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG VÀ VẾT THƯƠNG NIỆU ĐẠO Vì sức khỏe cộng đồng 292
NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU ĐƠN THUẦN TRONG CỘNG ĐỒNG Vì sức khỏe cộng đồng 246
PHÒNG NGỪA, CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ NHIỄM KHUẨN TRONG THÔNG NIỆU ĐẠO - BÀNG QUANG Vì sức khỏe cộng đồng 207
ĐIỀU TRỊ BỆNH TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 261
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT NGOẠI KHOA UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TRỰC TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 365
ĐIỀU TRỊ SUY TUYẾN SINH DỤC KHỞI PHÁT MUỘN Vì sức khỏe cộng đồng 258
ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN Vì sức khỏe cộng đồng 228
ĐIỀU TRỊ U PHẾ QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 257
ĐIỀU TRỊ UNG THƯ U BƯỚU BÀNG QUANG Vì sức khỏe cộng đồng 238
ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG THẤU NGỰC Vì sức khỏe cộng đồng 214
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI VỠ BÀNG QUANG Vì sức khỏe cộng đồng 224
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY MẠN Vì sức khỏe cộng đồng 215
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TỤY Vì sức khỏe cộng đồng 213
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 196
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT Vì sức khỏe cộng đồng 182
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH Vì sức khỏe cộng đồng 192
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 185
HƯỚNG DẪN VÀ ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN Vì sức khỏe cộng đồng 186
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH LÝ TIẾT NIỆU Vì sức khỏe cộng đồng 172
HƯỚNG DẪN NHỊN ĂN UỐNG TRƯỚC GÂY MÊ VÀ KỸ THUẬT ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH Vì sức khỏe cộng đồng 171
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 176
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT Vì sức khỏe cộng đồng 168
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỎI TRONG GAN- NGOÀI GAN Vì sức khỏe cộng đồng 160
HÓA TRỊ XẠ TRỊ UNG THƯ PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 171
CẤP CỨU NGƯNG HÔ HẤP TUẦN HOÀN NGƯỜI LỚN TRONG BỆNH VIỆN Vì sức khỏe cộng đồng 166
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Vì sức khỏe cộng đồng 170
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ U TRUNG THẤT Vì sức khỏe cộng đồng 188

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám