Phác Đồ Điều Trị Bệnh - Bệnh Viện Bình Dân

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ, PHẪU THUẬT SA TRỰC TRÀNG Phòng khám 589 252
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI CHẤN THƯƠNG THẬN Phòng khám 589 259
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT Phòng khám 589 250
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG TIM CẤP Phòng khám 589 249
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN NẶNG VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN Phòng khám 589 289
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP Phòng khám 589 289
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CƠ QUAN SINH DỤC NAM Phòng khám 589 263
PHÁC ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY Phòng khám 589 227
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VÔ SINH NAM Phòng khám 589 272
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP Phòng khám 589 245
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI Phòng khám 589 238
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN Phòng khám 589 240
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG Phòng khám 589 235
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ POLYP TRỰC TRÀNG Phòng khám 589 239
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NANG GIÁP LƯỠI Phòng khám 589 210
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN Phòng khám 589 186
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GERD (TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN) Phòng khám 589 203
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT Phòng khám 589 188
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG Phòng khám 589 269
PHÁC ĐỒ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG VÀ VẾT THƯƠNG NIỆU ĐẠO Phòng khám 589 325
NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU ĐƠN THUẦN TRONG CỘNG ĐỒNG Phòng khám 589 272
PHÒNG NGỪA, CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ NHIỄM KHUẨN TRONG THÔNG NIỆU ĐẠO - BÀNG QUANG Phòng khám 589 231
ĐIỀU TRỊ BỆNH TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG Phòng khám 589 284
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT NGOẠI KHOA UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TRỰC TRÀNG Phòng khám 589 406
ĐIỀU TRỊ SUY TUYẾN SINH DỤC KHỞI PHÁT MUỘN Phòng khám 589 286
ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN Phòng khám 589 252
ĐIỀU TRỊ U PHẾ QUẢN Phòng khám 589 287
ĐIỀU TRỊ UNG THƯ U BƯỚU BÀNG QUANG Phòng khám 589 266
ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG THẤU NGỰC Phòng khám 589 235
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI VỠ BÀNG QUANG Phòng khám 589 248
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY MẠN Phòng khám 589 236
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TỤY Phòng khám 589 239
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN Phòng khám 589 214
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT Phòng khám 589 211
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH Phòng khám 589 213
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN Phòng khám 589 213
HƯỚNG DẪN VÀ ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN Phòng khám 589 205
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH LÝ TIẾT NIỆU Phòng khám 589 197
HƯỚNG DẪN NHỊN ĂN UỐNG TRƯỚC GÂY MÊ VÀ KỸ THUẬT ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH Phòng khám 589 195
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN Phòng khám 589 201
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT Phòng khám 589 198
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỎI TRONG GAN- NGOÀI GAN Phòng khám 589 186
HÓA TRỊ XẠ TRỊ UNG THƯ PHỔI Phòng khám 589 198
CẤP CỨU NGƯNG HÔ HẤP TUẦN HOÀN NGƯỜI LỚN TRONG BỆNH VIỆN Phòng khám 589 188
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Phòng khám 589 196
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ U TRUNG THẤT Phòng khám 589 218

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám