Phác Đồ Điều Trị Bệnh - Bệnh Viện Bình Dân

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ, PHẪU THUẬT SA TRỰC TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 184
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI CHẤN THƯƠNG THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 194
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT Vì sức khỏe cộng đồng 191
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG TIM CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 182
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN NẶNG VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN Vì sức khỏe cộng đồng 232
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 227
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CƠ QUAN SINH DỤC NAM Vì sức khỏe cộng đồng 202
PHÁC ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY Vì sức khỏe cộng đồng 152
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VÔ SINH NAM Vì sức khỏe cộng đồng 193
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 171
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 179
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 178
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 159
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ POLYP TRỰC TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 176
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NANG GIÁP LƯỠI Vì sức khỏe cộng đồng 155
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN Vì sức khỏe cộng đồng 133
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GERD (TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN) Vì sức khỏe cộng đồng 150
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT Vì sức khỏe cộng đồng 124
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG Vì sức khỏe cộng đồng 199
PHÁC ĐỒ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG VÀ VẾT THƯƠNG NIỆU ĐẠO Vì sức khỏe cộng đồng 230
NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU ĐƠN THUẦN TRONG CỘNG ĐỒNG Vì sức khỏe cộng đồng 200
PHÒNG NGỪA, CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ NHIỄM KHUẨN TRONG THÔNG NIỆU ĐẠO - BÀNG QUANG Vì sức khỏe cộng đồng 167
ĐIỀU TRỊ BỆNH TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 214
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT NGOẠI KHOA UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TRỰC TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 298
ĐIỀU TRỊ SUY TUYẾN SINH DỤC KHỞI PHÁT MUỘN Vì sức khỏe cộng đồng 221
ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN Vì sức khỏe cộng đồng 193
ĐIỀU TRỊ U PHẾ QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 201
ĐIỀU TRỊ UNG THƯ U BƯỚU BÀNG QUANG Vì sức khỏe cộng đồng 178
ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG THẤU NGỰC Vì sức khỏe cộng đồng 174
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI VỠ BÀNG QUANG Vì sức khỏe cộng đồng 189
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY MẠN Vì sức khỏe cộng đồng 178
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TỤY Vì sức khỏe cộng đồng 167
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 160
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT Vì sức khỏe cộng đồng 147
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH Vì sức khỏe cộng đồng 149
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 138
HƯỚNG DẪN VÀ ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN Vì sức khỏe cộng đồng 151
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH LÝ TIẾT NIỆU Vì sức khỏe cộng đồng 137
HƯỚNG DẪN NHỊN ĂN UỐNG TRƯỚC GÂY MÊ VÀ KỸ THUẬT ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH Vì sức khỏe cộng đồng 128
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 129
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT Vì sức khỏe cộng đồng 134
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỎI TRONG GAN- NGOÀI GAN Vì sức khỏe cộng đồng 127
HÓA TRỊ XẠ TRỊ UNG THƯ PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 130
CẤP CỨU NGƯNG HÔ HẤP TUẦN HOÀN NGƯỜI LỚN TRONG BỆNH VIỆN Vì sức khỏe cộng đồng 131
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Vì sức khỏe cộng đồng 130
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ U TRUNG THẤT Vì sức khỏe cộng đồng 132

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám