Gây mê hồi sức

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
GÂY MÊ TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 452
XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC THUỐC TÊ Vì sức khỏe cộng đồng 559
SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG ĐÔNG VÀ THUỐC CHỐNG KẾT DÍNH TIỂU CẦU GIAI ĐOẠN QUANH PHẪU THUẬT Vì sức khỏe cộng đồng 207
PHÁC ĐỒ ĐẶT CATHETER NGOÀI MÀNG CỨNG ĐỂ PHẪU THUẬT VÀ GIẢM ĐAU SAU MỔ Vì sức khỏe cộng đồng 188
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỐT CAO ÁC TÍNH TRÊN BỆNH NHÂN GÂY MÊ Vì sức khỏe cộng đồng 168
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NÔN VÀ BUỒN NÔN SAU MỔ Vì sức khỏe cộng đồng 193
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HỒI SỨC SAU PHẪU THUẬT U NÃO Vì sức khỏe cộng đồng 186
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT Vì sức khỏe cộng đồng 228
PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHÓ Vì sức khỏe cộng đồng 189
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ DẠ DÀY ĐẦY Vì sức khỏe cộng đồng 126
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ BỆNH NHÂN CAO HUYẾT ÁP Vì sức khỏe cộng đồng 161
NGĂN NGỪA BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU CƠ TIM QUANH PHẪU THUẬT Vì sức khỏe cộng đồng 133
NGUYÊN TẮC NHỊN ĂN TRƯỚC PHẪU THUẬT Vì sức khỏe cộng đồng 129
NGUYÊN NHÂN RỐI LOẠN THĂNG BẰNG TOAN KIỀM Vì sức khỏe cộng đồng 118
KỸ THUẬT ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN VỚI ỐNG SOI MỀM Vì sức khỏe cộng đồng 126
KĨ THUẬT MỞ KHÍ QUẢN QUA DA Vì sức khỏe cộng đồng 111

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám