Gây mê hồi sức

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
GÂY MÊ TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 416
XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC THUỐC TÊ Vì sức khỏe cộng đồng 530
SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG ĐÔNG VÀ THUỐC CHỐNG KẾT DÍNH TIỂU CẦU GIAI ĐOẠN QUANH PHẪU THUẬT Vì sức khỏe cộng đồng 173
PHÁC ĐỒ ĐẶT CATHETER NGOÀI MÀNG CỨNG ĐỂ PHẪU THUẬT VÀ GIẢM ĐAU SAU MỔ Vì sức khỏe cộng đồng 155
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỐT CAO ÁC TÍNH TRÊN BỆNH NHÂN GÂY MÊ Vì sức khỏe cộng đồng 141
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NÔN VÀ BUỒN NÔN SAU MỔ Vì sức khỏe cộng đồng 166
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HỒI SỨC SAU PHẪU THUẬT U NÃO Vì sức khỏe cộng đồng 156
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT Vì sức khỏe cộng đồng 191
PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHÓ Vì sức khỏe cộng đồng 147
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ DẠ DÀY ĐẦY Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ BỆNH NHÂN CAO HUYẾT ÁP Vì sức khỏe cộng đồng 119
NGĂN NGỪA BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU CƠ TIM QUANH PHẪU THUẬT Vì sức khỏe cộng đồng 104
NGUYÊN TẮC NHỊN ĂN TRƯỚC PHẪU THUẬT Vì sức khỏe cộng đồng 97
NGUYÊN NHÂN RỐI LOẠN THĂNG BẰNG TOAN KIỀM Vì sức khỏe cộng đồng 90
KỸ THUẬT ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN VỚI ỐNG SOI MỀM Vì sức khỏe cộng đồng 97
KĨ THUẬT MỞ KHÍ QUẢN QUA DA Vì sức khỏe cộng đồng 80

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám