Cấp cứu chống độc

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
SỐC GIẢM THỂ TÍCH Vì sức khỏe cộng đồng 411
XỬ TRÍ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY Vì sức khỏe cộng đồng 1021
XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 2349
THEO DÕI ÁP LỰC TRONG SỌ TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI Vì sức khỏe cộng đồng 298
RẮN LỤC CẮN Vì sức khỏe cộng đồng 1840
RẮN HỔ MANG CẮN Vì sức khỏe cộng đồng 250
RẮN CẠP NIA CẮN Vì sức khỏe cộng đồng 214
QUY TRÌNH LỌC MÁU LIÊN TỤC Vì sức khỏe cộng đồng 238
QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP LỌC GAN NHÂN TẠO (MARS) TRONG ĐIỀU TRỊ SUY GAN CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 223
QUY TRÌNH KẾT HỢP LỌC MÁU LIÊN TỤC VÀ HẤP PHỤ HUYẾT TƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 201
QUI TRÌNH LOẠI BỎ CO2 BẰNG MÀNG NGOÀI CƠ THỂ KỸ THUẬT ABYCAP Vì sức khỏe cộng đồng 169
QUI TRÌNH KỸ THUẬT THAY HUYẾT TƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 227
QUI TRÌNH KỸ THUẬT LỌC MÁU HẤP PHỤ BẰNG CỘT THAN HOẠT TÍNH TRONG ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 145
QUI TRÌNH CHẠY THẬN NHÂN TẠO TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG TRONG KHOA HỒI SỨC Vì sức khỏe cộng đồng 145
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP BỆNH PHỐI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Vì sức khỏe cộng đồng 147
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP DO TIM Vì sức khỏe cộng đồng 153
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC KHÍ CO Vì sức khỏe cộng đồng 160
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC ETHANOL RƯỢU Vì sức khỏe cộng đồng 146
PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC ACETAMINOPHEN - PARACETAMOL Vì sức khỏe cộng đồng 125
PHÁC ĐỒ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC TIM Vì sức khỏe cộng đồng 105
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP NẶNG Vì sức khỏe cộng đồng 117
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TỐN THƯƠNG THẬN CẤP TRONG ICU Vì sức khỏe cộng đồng 125
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TẮC ĐƯỜNG THỞ TRÊN CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 103
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TĂNG KALI MÁU Vì sức khỏe cộng đồng 101
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THUYÊN TẮC PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 129
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SUY THẬN CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 116
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SUY GAN CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 117
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NATRI MÁU Vì sức khỏe cộng đồng 114
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHIỄM TOAN CETON DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 113
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT Vì sức khỏe cộng đồng 137
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC OPIOID Vì sức khỏe cộng đồng 135
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN Vì sức khỏe cộng đồng 130
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHỮA BỆNH TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 128
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHỮA BỆNH TĂNG CANXI MÁU Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ, CẤP CỨU HÔN MÊ Vì sức khỏe cộng đồng 152
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ XỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ Vì sức khỏe cộng đồng 182
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYÉT DENGUE Vì sức khỏe cộng đồng 148
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CƠN NHƯỢC CƠ NẶNG Vì sức khỏe cộng đồng 115
NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN Vì sức khỏe cộng đồng 138
NGỘ ĐỘC RƯỢU METHANOL Vì sức khỏe cộng đồng 140
NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CHUỘT LOẠI MUỐI PHOSPHUA KẼM, PHOSPHUA NHÔM Vì sức khỏe cộng đồng 129
NGỘ ĐỘC CÁC HÓA CHẤT DIỆT CHUỘT LOẠI WARFARIN Vì sức khỏe cộng đồng 108
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HẠ KALI MÁU Vì sức khỏe cộng đồng 129
HỘI CHỨNG GUILLAIN BARRE VÀ CÁC BIẾN THỂ Vì sức khỏe cộng đồng 118
HƯỚNG DẪN CẤP CỨU HỒI SINH TIM PHỔI NÂNG CAO Vì sức khỏe cộng đồng 107
HƯỚNG DẪN CẤP CỨU HỒI SINH TIM PHỔI CƠ BẢN Ở NGƯỜI LỚN Vì sức khỏe cộng đồng 117
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 123
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ONG ĐỐT Vì sức khỏe cộng đồng 116
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIÊU CƠ VÂN CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 103

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám