Cấp cứu chống độc

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
SỐC GIẢM THỂ TÍCH Phòng khám 589 440
XỬ TRÍ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY Phòng khám 589 1048
XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP Phòng khám 589 2380
THEO DÕI ÁP LỰC TRONG SỌ TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI Phòng khám 589 321
RẮN LỤC CẮN Phòng khám 589 1865
RẮN HỔ MANG CẮN Phòng khám 589 272
RẮN CẠP NIA CẮN Phòng khám 589 228
QUY TRÌNH LỌC MÁU LIÊN TỤC Phòng khám 589 258
QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP LỌC GAN NHÂN TẠO (MARS) TRONG ĐIỀU TRỊ SUY GAN CẤP Phòng khám 589 251
QUY TRÌNH KẾT HỢP LỌC MÁU LIÊN TỤC VÀ HẤP PHỤ HUYẾT TƯƠNG Phòng khám 589 223
QUI TRÌNH LOẠI BỎ CO2 BẰNG MÀNG NGOÀI CƠ THỂ KỸ THUẬT ABYCAP Phòng khám 589 189
QUI TRÌNH KỸ THUẬT THAY HUYẾT TƯƠNG Phòng khám 589 252
QUI TRÌNH KỸ THUẬT LỌC MÁU HẤP PHỤ BẰNG CỘT THAN HOẠT TÍNH TRONG ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP Phòng khám 589 164
QUI TRÌNH CHẠY THẬN NHÂN TẠO TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG TRONG KHOA HỒI SỨC Phòng khám 589 161
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP BỆNH PHỐI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Phòng khám 589 163
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP DO TIM Phòng khám 589 168
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC KHÍ CO Phòng khám 589 176
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC ETHANOL RƯỢU Phòng khám 589 158
PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC ACETAMINOPHEN - PARACETAMOL Phòng khám 589 139
PHÁC ĐỒ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC TIM Phòng khám 589 119
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP NẶNG Phòng khám 589 132
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TỐN THƯƠNG THẬN CẤP TRONG ICU Phòng khám 589 148
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TẮC ĐƯỜNG THỞ TRÊN CẤP Phòng khám 589 114
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TĂNG KALI MÁU Phòng khám 589 115
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THUYÊN TẮC PHỔI Phòng khám 589 144
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SUY THẬN CẤP Phòng khám 589 130
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SUY GAN CẤP Phòng khám 589 132
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NATRI MÁU Phòng khám 589 127
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHIỄM TOAN CETON DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Phòng khám 589 137
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT Phòng khám 589 162
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC OPIOID Phòng khám 589 150
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN Phòng khám 589 146
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHỮA BỆNH TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Phòng khám 589 149
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHỮA BỆNH TĂNG CANXI MÁU Phòng khám 589 112
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ, CẤP CỨU HÔN MÊ Phòng khám 589 171
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ XỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ Phòng khám 589 205
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYÉT DENGUE Phòng khám 589 169
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CƠN NHƯỢC CƠ NẶNG Phòng khám 589 131
NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN Phòng khám 589 151
NGỘ ĐỘC RƯỢU METHANOL Phòng khám 589 156
NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CHUỘT LOẠI MUỐI PHOSPHUA KẼM, PHOSPHUA NHÔM Phòng khám 589 142
NGỘ ĐỘC CÁC HÓA CHẤT DIỆT CHUỘT LOẠI WARFARIN Phòng khám 589 122
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HẠ KALI MÁU Phòng khám 589 148
HỘI CHỨNG GUILLAIN BARRE VÀ CÁC BIẾN THỂ Phòng khám 589 134
HƯỚNG DẪN CẤP CỨU HỒI SINH TIM PHỔI NÂNG CAO Phòng khám 589 124
HƯỚNG DẪN CẤP CỨU HỒI SINH TIM PHỔI CƠ BẢN Ở NGƯỜI LỚN Phòng khám 589 133
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC CẤP Phòng khám 589 136
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ONG ĐỐT Phòng khám 589 130
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIÊU CƠ VÂN CẤP Phòng khám 589 118

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám