Bệnh răng hàm mặt

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỆNH NHA CHU Vì sức khỏe cộng đồng 371
ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 267
ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 348
ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VÙNG QUANH CHÓP RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 255
SAI KHỚP CẮN LOẠI I Vì sức khỏe cộng đồng 208
RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 206
RỐI LOẠN CƠ KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 295
PHỤC HÌNH RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 148
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHIỄM HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 156
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU SAU NHỔ RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 144
NHỔ RĂNG THÔNG THƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 157
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM TỦY RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 188
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI III Vì sức khỏe cộng đồng 118
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI II Vì sức khỏe cộng đồng 110
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN Vì sức khỏe cộng đồng 116
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NANG VÙNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 101
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH SÂU RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 187

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám