Bệnh răng hàm mặt

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỆNH NHA CHU Vì sức khỏe cộng đồng 349
ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 254
ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 327
ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VÙNG QUANH CHÓP RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 233
SAI KHỚP CẮN LOẠI I Vì sức khỏe cộng đồng 186
RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 187
RỐI LOẠN CƠ KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 272
PHỤC HÌNH RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 131
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHIỄM HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 135
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU SAU NHỔ RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 128
NHỔ RĂNG THÔNG THƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 140
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM TỦY RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 158
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI III Vì sức khỏe cộng đồng 100
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI II Vì sức khỏe cộng đồng 95
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN Vì sức khỏe cộng đồng 98
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NANG VÙNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 80
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH SÂU RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 167

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám