Bệnh răng hàm mặt

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỆNH NHA CHU Vì sức khỏe cộng đồng 338
ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 243
ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 315
ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VÙNG QUANH CHÓP RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 218
SAI KHỚP CẮN LOẠI I Vì sức khỏe cộng đồng 172
RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 175
RỐI LOẠN CƠ KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM Vì sức khỏe cộng đồng 260
PHỤC HÌNH RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 125
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHIỄM HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 124
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU SAU NHỔ RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 121
NHỔ RĂNG THÔNG THƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 128
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM TỦY RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 146
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI III Vì sức khỏe cộng đồng 91
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI II Vì sức khỏe cộng đồng 87
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN Vì sức khỏe cộng đồng 86
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NANG VÙNG HÀM MẶT Vì sức khỏe cộng đồng 73
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH SÂU RĂNG Vì sức khỏe cộng đồng 157

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám