Bệnh nội tiết

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU LỚN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 314
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU ĐỊNH KỲ Vì sức khỏe cộng đồng 878
U TĂNG TIẾT PROLACTIN Vì sức khỏe cộng đồng 287
PHÂN LOẠI, ĐIỀU TRỊ SUY THƯỢNG THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 393
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ, CHỮA BỆNH SUY GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 625
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Vì sức khỏe cộng đồng 198
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 Vì sức khỏe cộng đồng 203
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, THUỐC CHỮA BỆNH VIÊM THẬN BỂ THẬN CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 185
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HẠ HUYẾT ÁP TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO Vì sức khỏe cộng đồng 111
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN Vì sức khỏe cộng đồng 120
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÀN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY CẬN GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 116
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC TRÊN BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG Vì sức khỏe cộng đồng 106
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO NHẠT Vì sức khỏe cộng đồng 101
CƯỜNG ALD OSTERON NGUYÊN PHÁT Vì sức khỏe cộng đồng 103
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XẠ TRỊ CHỮA U TỦY THƯỢNG THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 89
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XẠ HÌNH CƯỜNG GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 139
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, THUỐC CHỮA HỘI CHỨNG THẬN HƯ Vì sức khỏe cộng đồng 118
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM THẬN LUPUS Vì sức khỏe cộng đồng 100
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NANG ĐƠN THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 101
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CUSHING Vì sức khỏe cộng đồng 100
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU LỚN TRONG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 87
CHẨN ĐOÁN, PHÂN BIỆT, ĐIỀU TRỊ VIÊM TUYẾN GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 104
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN Vì sức khỏe cộng đồng 104
CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 95
BỆNH TO ĐẦU CHI Vì sức khỏe cộng đồng 96
BƯỚU GIÁP, BÌNH GIÁP VÀ BƯỚU GIÁP NHÂN Vì sức khỏe cộng đồng 82
BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU NHỎ DO BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 80

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám