Bệnh nội tiết

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU LỚN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 340
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU ĐỊNH KỲ Vì sức khỏe cộng đồng 904
U TĂNG TIẾT PROLACTIN Vì sức khỏe cộng đồng 314
PHÂN LOẠI, ĐIỀU TRỊ SUY THƯỢNG THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 416
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ, CHỮA BỆNH SUY GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 654
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Vì sức khỏe cộng đồng 234
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 Vì sức khỏe cộng đồng 231
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, THUỐC CHỮA BỆNH VIÊM THẬN BỂ THẬN CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 211
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HẠ HUYẾT ÁP TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO Vì sức khỏe cộng đồng 138
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN Vì sức khỏe cộng đồng 157
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÀN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY CẬN GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 144
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC TRÊN BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG Vì sức khỏe cộng đồng 134
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO NHẠT Vì sức khỏe cộng đồng 126
CƯỜNG ALD OSTERON NGUYÊN PHÁT Vì sức khỏe cộng đồng 129
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XẠ TRỊ CHỮA U TỦY THƯỢNG THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 113
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XẠ HÌNH CƯỜNG GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 169
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, THUỐC CHỮA HỘI CHỨNG THẬN HƯ Vì sức khỏe cộng đồng 144
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM THẬN LUPUS Vì sức khỏe cộng đồng 141
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NANG ĐƠN THẬN Vì sức khỏe cộng đồng 127
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CUSHING Vì sức khỏe cộng đồng 129
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU LỚN TRONG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 111
CHẨN ĐOÁN, PHÂN BIỆT, ĐIỀU TRỊ VIÊM TUYẾN GIÁP Vì sức khỏe cộng đồng 137
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN Vì sức khỏe cộng đồng 133
CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 123
BỆNH TO ĐẦU CHI Vì sức khỏe cộng đồng 123
BƯỚU GIÁP, BÌNH GIÁP VÀ BƯỚU GIÁP NHÂN Vì sức khỏe cộng đồng 112
BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU NHỎ DO BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Vì sức khỏe cộng đồng 105

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám