Bệnh ngoại khoa

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN Vì sức khỏe cộng đồng 210
ĐẶT STENT ĐƯỜNG MẬT QUA ERCP Vì sức khỏe cộng đồng 174
ĐIỀU TRỊ GÃY KHUNG CHẬU VÀ Ổ CỐI Vì sức khỏe cộng đồng 195
ĐIỀU TRỊ BỎNG NGƯỜI LỚN Vì sức khỏe cộng đồng 199
XỬ TRÍ TỐN THƯƠNG MẠNG THẦN KINH CÁNH TAY Vì sức khỏe cộng đồng 208
XẠ PHẪU GAMMA KNIFE TRONG ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG - TĨNH MẠCH NÃO Vì sức khỏe cộng đồng 181
XẠ PHẪU GAMMA KNIFE TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC U VÙNG SÀN SỌ Vì sức khỏe cộng đồng 194
VẾT THƯƠNG THẤU NGỰC Vì sức khỏe cộng đồng 204
VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM Vì sức khỏe cộng đồng 146
TRẬT KHỚP HÁNG Vì sức khỏe cộng đồng 134
TRẬT KHỚP GỐI Vì sức khỏe cộng đồng 114
TRẬT KHỚP CHI TRÊN TRONG CHẤN THƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 121
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 107
THỦNG DẠ DÀY-TÁ TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 116
PHÁC ĐỒ, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ RÒ HẬU MÔN Vì sức khỏe cộng đồng 310
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ÁP - XE GAN DO AMIP (ENTAMOEBA HISTOLYTICA) Vì sức khỏe cộng đồng 96
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP VAI TÁI HỒI Vì sức khỏe cộng đồng 110
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RÒ MẬT QUA NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG Vì sức khỏe cộng đồng 92
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY Vì sức khỏe cộng đồng 129
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LỎNG GỐI DO TRẬT KHỚP GỐI CŨ TỔN THƯƠNG NHIỀU DÂY CHẰNG GỐI Vì sức khỏe cộng đồng 105
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, CHỮA BỆNH SỎI ĐƯỜNG MẬT Vì sức khỏe cộng đồng 104
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ÁP-XE NÃO Vì sức khỏe cộng đồng 91
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ÁP XE PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 110
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG THẤU BỤNG Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN Vì sức khỏe cộng đồng 117
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U SAO BÀO Vì sức khỏe cộng đồng 112
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U MÀNG NÃO Vì sức khỏe cộng đồng 101
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U DÂY THẦN KINH VIII Vì sức khỏe cộng đồng 97
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRÀN MỦ MÀNG PHỔI Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TIỂU MÁU Vì sức khỏe cộng đồng 96
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THỦNG DẠ DÀY-TÁ TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 96
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG Vì sức khỏe cộng đồng 127
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỔ Vì sức khỏe cộng đồng 94
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN Vì sức khỏe cộng đồng 92
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁI HOÁ KHỚP GỐI Vì sức khỏe cộng đồng 95
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ LAO CỘT SỐNG Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY Vì sức khỏe cộng đồng 97
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY Vì sức khỏe cộng đồng 120
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI Vì sức khỏe cộng đồng 98
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG PHẪU THUẬT LẤY THAI Vì sức khỏe cộng đồng 87
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT GAI SỐNG CHẺ ĐÔI Vì sức khỏe cộng đồng 82
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG VÀ VẾT THƯƠNG TIM Vì sức khỏe cộng đồng 89
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SA TRỰC TRÀNG Vì sức khỏe cộng đồng 102
KHÂU NỐI CHI ĐỨT LÌA Vì sức khỏe cộng đồng 116
HỘI CHỨNG DE QUARVAIN Vì sức khỏe cộng đồng 103
Gãy xương và trật khớp vùng gối (mâm chày,lồi cầu đùi) Vì sức khỏe cộng đồng 103
GÃY XƯƠNG ĐÒN Vì sức khỏe cộng đồng 109
GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI Vì sức khỏe cộng đồng 110
GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY Vì sức khỏe cộng đồng 103
GÃY MONTEGGIA Vì sức khỏe cộng đồng 95
GÃY CỔ PHẪU THUẬT XƯƠNG CÁNH TAY Vì sức khỏe cộng đồng 100
GÃY CÁC XƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN Vì sức khỏe cộng đồng 125
ERCP LẤY SỎI, GIUN TRONG ĐƯỜNG MẬT Vì sức khỏe cộng đồng 103
DỊ DẠNG ĐỘNG - TĨNH MẠCH NÃO Vì sức khỏe cộng đồng 104
CÁC TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ Vì sức khỏe cộng đồng 102
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP Vì sức khỏe cộng đồng 110
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ GÃY GALEAZZY Vì sức khỏe cộng đồng 101
CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG VÀ TỦY SỐNG CỔ Vì sức khỏe cộng đồng 103
CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG LƯNG, THẮT LƯNG Vì sức khỏe cộng đồng 89
BỆNH HOẠI TỬ VÔ MẠCH CHỎM XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH Vì sức khỏe cộng đồng 100

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám