Điều dưỡng cơ bản

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
SƠ CỨU GÃY XƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 9779
TRỢ GIÚP THẦY THUỐC ĐẶT CATHETER VÀ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 326
SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ TAI NẠN DO NHIỆT Vì sức khỏe cộng đồng 244
SƠ CỨU BỆNH NHÂN BỊ TAI NẠN DO NƯỚC Vì sức khỏe cộng đồng 240
SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ ĐIỆN GIẬT Vì sức khỏe cộng đồng 428
DỰ PHÒNG VÀ CHĂM SÓC LOÉT ÉP Vì sức khỏe cộng đồng 300
ĐO LƯỢNG DỊCH VÀO - RA Vì sức khỏe cộng đồng 174
TRỢ GIÚP THẦY THUỐC CHỌC DÒ TUỶ SỐNG, MÀNG BỤNG, MÀNG PHỔI VÀ MÀNG TIM Vì sức khỏe cộng đồng 232
LIỆU PHÁP ÔXY Vì sức khỏe cộng đồng 198
ĐẶT XÔNG DẠ DÀY - RỬA DẠ DÀY Vì sức khỏe cộng đồng 231
CÁCH LẤY MỘT SỐ BỆNH PHẨM ĐỂ LÀM XÉT NGHIỆM Vì sức khỏe cộng đồng 165
THAY BĂNG, RỬA VẾT THƯƠNG ỐNG DẪN LƯU Vì sức khỏe cộng đồng 217
RỬA TAY THƯỜNG QUY Vì sức khỏe cộng đồng 168
KỸ THUẬT BĂNG BÓ Vì sức khỏe cộng đồng 222
MẶC ÁO VÀ MANG GĂNG TAY VÔ TRÙNG (GOWNING AND CLOSED GLOVING) Vì sức khỏe cộng đồng 150
RỬA TAY NGOẠI KHOA (SCRUBBING) Vì sức khỏe cộng đồng 202
PHƯƠNG PHÁP CẤP CỨU BỆNH NHÂN NGỪNG HÔ HẤP, NGỪNG TUẦN HOÀN Vì sức khỏe cộng đồng 233
THỤT THÁO Vì sức khỏe cộng đồng 160
THÔNG TIỂU Vì sức khỏe cộng đồng 187
KỸ THUẬT TIÊM THUỐC Vì sức khỏe cộng đồng 197
ĐO DẤU HIỆU SỐNG Vì sức khỏe cộng đồng 188
CHĂM SÓC CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CƠ THỂ Vì sức khỏe cộng đồng 148
CÁC TƯ THẾ NGHỈ NGƠI TRỊ LIỆU Vì sức khỏe cộng đồng 214
CHĂM SÓC RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Vì sức khỏe cộng đồng 160
CHĂM SÓC BỆNH NHÂN KHI ĐAU Vì sức khỏe cộng đồng 165
CHĂM SÓC CÁC RỐI LOẠN Ở HỆ TIÊU HOÁ Vì sức khỏe cộng đồng 147
CHĂM SÓC CÁC RỐI LOẠN HỆ TIẾT NIỆU Vì sức khỏe cộng đồng 167
CHĂM SÓC CÁC RỐI LOẠN GIỚI TÍNH Vì sức khỏe cộng đồng 167
KỸ NĂNG GIAO TIẾP Vì sức khỏe cộng đồng 188
PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN Vì sức khỏe cộng đồng 634

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám