Điều dưỡng cơ bản

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
SƠ CỨU GÃY XƯƠNG Vì sức khỏe cộng đồng 9629
TRỢ GIÚP THẦY THUỐC ĐẶT CATHETER VÀ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN Vì sức khỏe cộng đồng 283
SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ TAI NẠN DO NHIỆT Vì sức khỏe cộng đồng 218
SƠ CỨU BỆNH NHÂN BỊ TAI NẠN DO NƯỚC Vì sức khỏe cộng đồng 215
SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ ĐIỆN GIẬT Vì sức khỏe cộng đồng 397
DỰ PHÒNG VÀ CHĂM SÓC LOÉT ÉP Vì sức khỏe cộng đồng 254
ĐO LƯỢNG DỊCH VÀO - RA Vì sức khỏe cộng đồng 141
TRỢ GIÚP THẦY THUỐC CHỌC DÒ TUỶ SỐNG, MÀNG BỤNG, MÀNG PHỔI VÀ MÀNG TIM Vì sức khỏe cộng đồng 196
LIỆU PHÁP ÔXY Vì sức khỏe cộng đồng 157
ĐẶT XÔNG DẠ DÀY - RỬA DẠ DÀY Vì sức khỏe cộng đồng 181
CÁCH LẤY MỘT SỐ BỆNH PHẨM ĐỂ LÀM XÉT NGHIỆM Vì sức khỏe cộng đồng 139
THAY BĂNG, RỬA VẾT THƯƠNG ỐNG DẪN LƯU Vì sức khỏe cộng đồng 180
RỬA TAY THƯỜNG QUY Vì sức khỏe cộng đồng 138
KỸ THUẬT BĂNG BÓ Vì sức khỏe cộng đồng 181
MẶC ÁO VÀ MANG GĂNG TAY VÔ TRÙNG (GOWNING AND CLOSED GLOVING) Vì sức khỏe cộng đồng 122
RỬA TAY NGOẠI KHOA (SCRUBBING) Vì sức khỏe cộng đồng 158
PHƯƠNG PHÁP CẤP CỨU BỆNH NHÂN NGỪNG HÔ HẤP, NGỪNG TUẦN HOÀN Vì sức khỏe cộng đồng 186
THỤT THÁO Vì sức khỏe cộng đồng 129
THÔNG TIỂU Vì sức khỏe cộng đồng 147
KỸ THUẬT TIÊM THUỐC Vì sức khỏe cộng đồng 163
ĐO DẤU HIỆU SỐNG Vì sức khỏe cộng đồng 153
CHĂM SÓC CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CƠ THỂ Vì sức khỏe cộng đồng 122
CÁC TƯ THẾ NGHỈ NGƠI TRỊ LIỆU Vì sức khỏe cộng đồng 179
CHĂM SÓC RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Vì sức khỏe cộng đồng 129
CHĂM SÓC BỆNH NHÂN KHI ĐAU Vì sức khỏe cộng đồng 135
CHĂM SÓC CÁC RỐI LOẠN Ở HỆ TIÊU HOÁ Vì sức khỏe cộng đồng 120
CHĂM SÓC CÁC RỐI LOẠN HỆ TIẾT NIỆU Vì sức khỏe cộng đồng 137
CHĂM SÓC CÁC RỐI LOẠN GIỚI TÍNH Vì sức khỏe cộng đồng 138
KỸ NĂNG GIAO TIẾP Vì sức khỏe cộng đồng 155
PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN Vì sức khỏe cộng đồng 597

TIN NÓNG

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám